Welzijnsmarkt voor en door Makkumers in Makkum

Gezond en fit
Afbeelding

MAKKUM - Zaterdag 23 september is er een welzijnsmarkt in Makkum. Deze welzijnsmarkt wordt georganiseerd voor en door Makkumers. Met als doel het in contact brengen van Makkumers met organisaties of initiatieven, die actief zijn in regio Makkum op het gebied van gezondheid en kwaliteit van leven. 

\n

Het sociaal maatschappelijke aspect speelt een belangrijke rol tijdens deze welzijnsmarkt. Boudewijn Dierick, huisarts - ‘’Wij willen zorgverleners, welzijnsorganisaties en inwoners van Makkum kennis met elkaar laten maken. Dit omdat de ‘mienskip’ een heel belangrijk aandeel heeft in het welzijn van mensen.’’  

Sander van Goethem, fysiotherapeut- ‘’Door middel van deze markt willen wij de sociale voorzieningen op het gebied van welzijn laagdrempelig aanbieden aan Makkumers. Een pijler hierbij is ‘Juiste zorg op de juiste plek’.’’ 

De volgende stands kunt u o.a. bezoeken: 
 
Bloeizone Makkum 

Cultureel podium Makkum 

Bibliotheek Makkum 

Deelwinkel Makkum 

Plaatselijk belang Makkum 

Wandel & fietsgroep Makkum 

Buurtsportcoach Sport FRL 

Thuiszorg Antonius 
Avondrust: thuiszorg en vrijwilligerscoördinator  
Sociaal Collectief/Papierwinkel Makkum/mantelzorgondersteuning 
Gemeente Sudwest Fryslan: gebiedsteam, participatie, wmo, administratie en jeugd 

FysioMaks 
Libra dieetadvisering 
Sûnhûs, gezondheidscentrum Makkum  
Thuisbegeleiding Antonius 
Casemanager dementie 
Consulent Parkinson 
Hospice Sneek 
Coöperatie Zorgboeren Zuidwest Friesland 

Initiatiefnemers 

De Welzijnsmarkt is opgezet door middel van samenwerking van het Gezondheidscentrum het Sûnhûs, fysiotherapiepraktijk FysioMaks en Thuiszorg Antonius. 

Waar en wanneer? 

Op zaterdag 23 september is de welzijnsmarkt te vinden bij het Gezondheidscentrum aan de L. Touwenlaan 13a en bij FysioMaks aan de Bleekstraat 44. De markt is te bezoeken van 10:00 - 14:00 uur. Toegang is gratis.