Aanvraag coronafonds 2021

SNEEK- Alle maatschappelijke organisaties (zonder winstoogmerk) en sportclubs die het financieel moeilijk hebben kunnen een subsidie aanvragen uit het coronafonds. Denk aan sportclubs, muziekkorpsen en culturele verenigingen. Maar ook pachters van dorpshuizen, multifunctionele centra, wijkgebouwen en sportkantines.

Heeft jouw organisatie of sportclub verlies gemaakt over 2021? En komt dit door de coronamaatregelen?

Kijk dan of jullie voor het jaar 2021 nog een subsidie kunnen krijgen uit het coronafonds.

Wil je subsidie aanvragen uit het coronafonds voor 2021? Doe dit dan uiterlijk vóór 30 juni 2022!

Lees de voorwaarden en vraag direct subsidie aan.