KORNWERDERZAND - Voor sommigen is de Afsluitdijk een meer dan nuttige weg om naar het werk te komen, voor anderen een even nuttig obstakel om ‘Hollanders’ buiten de deur te houden.

 De creatie van ingenieur Cornelis Lely was hard aan renovatie toe, dat kan ook niet anders wanneer men zich realiseert dat de afsluiting als bijna negentig jaar geleden plaats vond.

De activiteiten aan de nieuwe Afsluitdijk zijn gesplitst in vijf werkgebieden: veiligheid, economie, natuur, waterbeheer en energie. In de komende tijd zal MakkumNieuws aandacht besteden aan vijftien projecten in het kader van één van de werkgebieden.

De coördinatie is in handen van Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die dagelijks werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Haar uitgangspunten zijn dat zij de inwoners willen laten leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen, waar voldoende groen en schoon water is en waar men vlot en veilig van A naar B kan. Het inrichten van het land gaat om de balans tussen de verschillende belangen zoals economie, milieu en woongenot.

De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking tussen de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon en Súdwest-Fryslân. Haar intentie is dat de Afsluitdijk een voorbeeld wordt van duurzame innovatie op het gebied van Energie & Water, Economie & Water en Natuur & Water. Samen dragen deze duurzame ontwikkelingen bij aan de sociaaleconomische versterking van de regio’s aan weerszijden van de Afsluitdijk.

Door: Frans van Egmond/Makkum Nieuws