Archief Súdwest-Fryslân in Bolsward geopend

Foto: Gemeente Súdwest-Fryslân

BOLSWARD - “Als het straks weer kan, dan willen we na de zomer grootser uitpakken met een officiële opening van De Tiid,” beloofde wethouder Mirjam Bakker van Cultuur, die samen met collega Erik Faber van Bedrijfsvoering de digitale openingshandeling van het nieuwe gemeentelijke archief van Súdwest-Fryslân verrichtte.

Daarmee is een einde gekomen aan de omzwervingen, die de 600 archieven van de verschillende kernen hebben gemaakt sinds de gemeentelijke herindeling van 2011. De concentratie maakte het meteen mogelijk om te voldoen aan de wettelijke eisen voor wat betreft materiele verzorging en toegankelijkheid. Deze werkzaamheden zullen in 2025 zijn afgerond.

Nu heeft ongeveer de helft een definitieve plek gekregen in een van de drie archiefdepots in Bolsward. De verhuizing van de andere helft wordt medio april afgerond. In totaal gaat hem om zo’n zeven kilometer archief. Directeur Bert Looper van de Friese erfgoedinstelling Tresoar verwacht dat het archief ook internationaal waardering zal krijgen.

Door de coronapandemie is het nog niet mogelijk om fysiek een bezoek te brengen aan het archief. “Toch willen we archiefonderzoekers in De Tiid op hun wenken bedienen,” zegt wethouder Faber. Dat kan vanaf 22 maart as. online via www.detiid.nl. “De aangevraagde stukken worden dan gescand en naar de aanvrager verzonden.”

Het gemeentearchief zoekt nadrukkelijk de samenwerking met historische verenigingen en andere cultuurhistorische instellingen. “Zo moet een netwerk ontstaan waarvan de deelnemers elkaar versterken,” zei wethouder Bakker. “Alles is gericht op het vertellen en laten zien van verhalen over de rijke geschiedenis van onze gemeente. Die bestaat nu tien jaar als Súdwest-Fryslân, maar de historie gaat vele decennia terug, naar de tijd dat ons huidige grondgebied een lappendeken was van tenminste veertien gemeenten.”

Door:  Frans van Egmond/Makkum Nieuws