Arie Horjus verlaat na 31 jaar de vrijwillige brandweer van Makkum

Foto: Sjirk Wijbenga

MAKKUM - Makkum werd op woensdag 30 december vorig jaar even opgeschrikt door twee loeiende sirenes van de brandweer.

Geen brand deze keer maar wel het afscheid van collega Arie Horjus. Na 31 jaar heeft Arie het besluit genomen te stoppen bij de vrijwillige brandweer. Afscheid nemen doet hem best wel een beetje pijn. Hij had nog wel een aantal jaren mee willen draaien. Gezondheidsredenen speelde hem echter parten dat hij zich nu terugtrekt.

“Ik heb 31 jaar deel uit mogen maken van een geweldig en hecht brandweerteam met veel mooie en goede herinneringen”, laat Arie weten. “Brandweerman is een onderdeel van mijn leven geworden. Je komt niet alleen bij brand in actie maar ook bij stormschade, verkeersongevallen en je bent er om mensen en dieren in nood te helpen. De ervaringen die ik rijker geworden ben zijn voor mij onvergetelijk”.

Arie zijn eerste grote brand staat nog op zijn netvlies. De brand bij de Prins op oudejaarsdag 1989. Om half 1 ’s middag werd de brandweer gealarmeerd die binnen enkele minuten ter plaatse was. Aanvankelijk was de melding dat er brand was in de Prins. Al snel bleek dat het ging om de slijterij “It Slúske” annex dumphandel van eigenaar Feddie Bouma schuin tegenover de Prins. De brand ging gepaard met een enorme hoeveelheid rookontwikkeling. Jullie hadden beter met perslucht naar binnen kunnen gaan was naderhand het advies van de cursusleider, waar Arie ook aan deelnam. De bal werd meteen teruggekaatst: “Dan binne jo dêr seker noch noait yn west”.

Arie is inmiddels 61 jaar. Vroeger kreeg je ongevraagd eervol ontslag wanneer je de leeftijd van 55 jaar had bereikt. Velen vonden dat leeftijdsdiscriminatie en dat is nu niet meer zo. Je kunt nu stoppen wanneer je wilt.

De spontane actie van de collega’s kwam als een complete verrassing voor Arie. Een enorme opblaasbare brandweerman stond gepositioneerd voor garage Horjus. Met de brandweerauto voorop trokken de collega’s conform de coronaregels in eigen auto aan Arie voorbij. De stoet werd afgesloten door het brandweerbusje.

Na de corona zal het officiële afscheid van Arie nog plaats vinden.

Door:  Sjirk Wijbenga/Makkum Nieuws
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden