Belangstelling voor Global Goals of Fairtrade?

LEEUWARDEN-De provincie Fryslan is Fairtrade Provincie en werkt aan Globel Goals. Veel ondernemers en inwoners zijn bereid om daar aan mee te werken. Fairtrade gaat over eerlijke handel dichtbij en ver weg. Een eerlijke prijs voor een eerlijk product, om zo te werken aan een wereld met gelijke kansen voor iedereen. Fairtrade gaat ook over maatschappelijk verantwoord ondernemen en over het realiseren van Global Goals.

Op 1 juni 2022 is er een informatie- en inspiratiemiddag voor gemeenten, ondernemers, werkgroepen en belangstellenden. Die bijeenkomst is van 13.00 uur tot 16.00 uur in Restaurant en Partycentrum ‘de Pleats’ in Burgum. De organisatie is in handen van de provinciale werkgroep FairFryslân.

Wij nodigen de Friese gemeenten, ondernemers, werkgroepen en belangstellenden van harte uit om zich die middag over Fairtrade en Global Goals te laten informeren en inspireren.

Wat mag u verwachten?

Bijdragen van Gedeputeerde dhr. Douwe Hoogland, Mevr. Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog, Mevr. Ymkje Ypma klimaatambassadeur van de Friese Milieu Federatie (FMF) en Mevr. Heleentje Swart, van Circulair Friesland. Uitgebreidere informatie over het programma is te vinden op www.FairFryslan.nl

Aanmelden

Deelname aan de inspiratiemiddag op 1 juni 2022 is gratis, maar aanmelden is nodig in verband met de catering. Aanmelding kan tot 27 mei 2022 door een mail (met naam, adres en mailadres) te sturen aan fairfryslan@hotmail.com Werkgroep FairFryslan www.fairfryslan.nl