Boek van Karin Spijkerman verschenen

Foto: Koudum.nl

KOUDUM - Sinds 2006 heeft Karin Spijkerman (1963) in Koudum een praktijk voor transpersoonlijke therapie en healing die vanaf begin dit jaar Lichtleven heet. 

Transpersoonlijke therapie is een therapie die gericht is op het verkrijgen van inzicht over de diepere betekenis van alles wat een mens overkomt. Op haar website verschijnen regelmatig nieuwe columns over psychologie en spiritualiteit. Eerder schreef ze twee spirituele kinderboeken die het gesprek over leven dood tussen volwassenen en kinderen bevorderen. Nu is een boek van haar verschenen waarin ze geïnteresseerden wegen wijst om hun weg te vinden in de moderne wereld. Het boek heeft de opvallende titel Dit boek gaat je ook niet redden.

Dit boek gaat je ook niet redden zou je een zelfhulpboek kunnen noemen, maar het doel van dit boek is niet om de lezer een kant en klaar pakket aan te bieden met een stappenplan om gelukkig te worden. “Het is een aanmoediging om zelf te gaan nadenken en om zelf op onderzoek uit te gaan naar de drijfveren in je leven, naar het waarom van steeds terugkerende problemen,” legt de schrijfster uit. Ondertussen legt ze de lezer wel het een en ander uit over psychologische thema’s en geeft ze haar spirituele visie op leven en dood aan de hand van haar eigen levenservaringen en die van haar cliënten.

Covid 19 heeft ons allemaal bezig gehouden in de afgelopen tijd, en nog steeds. Daarover zegt Karin Spijkerman: “Het is in mijn optiek een trigger geweest om ons bewust te worden van hoe we met de aarde, met mensen en vooral hoe we met onszelf omgaan. Ook daarover heb ik geschreven.” Naast veel leesplezier wenst ze de lezer vooral “inspiratie om te onderzoeken hoe je geworden bent wie je bent en of wie je nu bent nog strookt met hoe je zou willen zijn.”

Volgens Karin Spijkerman kun je alleen een eigen visie ontwikkelen door te luisteren naar de ideeën van anderen en je daar vervolgens tegen af te zetten of door iets dat positief bij je binnenkomt te omarmen. Ze hoopt ook dat mensen het het belang gaan inzien van het onderzoeken van hun eigen emoties, valkuilen en terugkerende problemen: “Met medelijden en pamperen is nog nooit iemand verder gekomen in zijn leven, maar met duwen en trekken door anderen ook niet. Je bepaalt je eigen tempo en je bent zelf verantwoordelijk voor je gedrag. Daar ga ik in dit boek uitgebreid op in. Dit boek gaat je niet redden omdat jij mij niet bent en omdat niemand jou kan vertellen wat je móét doen. Je kunt je alleen aangespoord voelen om zelf actie te ondernemen als je voelt dat bepaalde dingen in je leven niet goed gaan en je daar graag verandering in wilt zien.”