Boeren omgeving Workum gaan groenafval gemeente composteren

SNEEK- Boeren in Ferwoude, It Heidenskip en Parrega mogen groenafval van de gemeente Súdwest-Fryslân gaan composteren. Dit heeft het college op dinsdag 22 juni besloten. De compost gaan de boeren voor hun land gebruiken. Hierdoor hebben ze (bijna) geen kunstmest meer nodig.

Groenafval

“As gemeente produsearje wy in soad grienôffal. Dat bringe wy nei in kompostearringsbedriuw”, geeft wethouder Bauke Dam aan. Het initiatief om groenafval van de gemeente te gaan composteren komt van de stichting Agricycling, waarin een groep boeren uit de zuidwesthoek van de gemeente zich verenigd heeft. Boer Pieter van der Valk uit Ferwoude is een van de deelnemers. “As der natuerlike fiedingsstoffen beskikber binne, moatte wy dy as lânbou eins ek benutte. Dat komt in protte fraachstikken fan no ten goede”, geeft Van der Valk aan. Daarom gebruikt hij groenafval van zijn eigen boerderij om de grond te verbeteren, maar dit levert te weinig compost op. “Dêrom hawwe wy kontakt opnommen mei de gemeente Súdwest-Fryslân.”

Democratic challenge

De gemeente steunt het initiatief met een financiële bijdrage. Wethouder Dam vindt dat dit past binnen het gemeentelijke programma Vitaal Landschap. Ook is het een mooi voorbeeld van ‘democratic challenge’. “Dat hâldt yn dat wy ynwenners útdaagje om taken fan ús oer te nimmen as sy it better kinne.” Van der Valk is niet de enige boer die groenafval van de gemeente gaat verwerken. Na zijn oproep hebben ook boeren uit It Heidenskip en Parrega aangegeven mee te willen werken. “Wy wolle dat mear boeren meidwaan kinne”, geeft Van der Valk aan.

Kleine kringloop

“Dat wy no dizze ôfspraak mei in oantal boeren meitsje, makket ús gemeente unyk”, zegt wethouder Dam. “Wy moasten wol efkes útsykje hoe’t wy dat it bêste oanfleane koene, mar de FUMO hat ús goed holpen.” De wethouder geeft aan dat het mes aan twee kanten snijdt: “It is in stap rjochting sirkulêre lânbou: de boeren kinne de kompost brûke foar har eigen lân. Sa kinne sy keunstdong besparje, en dat is wer better foar it miljeu.”