Bogerman en LEF! Friesland zetten in op weerbare jeugd

SNEEK- Jongeren zijn volop in beweging. Lichamelijk en mentaal veranderen zij in rap tempo. Al die veranderingen betekenen ook dat het voor jongeren moeilijk is om zichzelf te zijn. 

In de tienerleeftijd zoek je naar jezelf en je plek in de groep. Vaak gaat dat samen met onzekerheid. Iets dat zich uit in het opzoeken van grenzen in gedrag en communicatie. 
LEF!  Friesland en csg Bogerman bundelen daarom nu hun krachten. Zij hebben samen een speciaal programma ontwikkeld waarin de leerlingen hun eigen kracht ontdekken.

De afgelopen weken zijn alle tweede klassen van het Bogerman getraind in sociale weerbaarheid door de coaches van LEF! Friesland. Het programma van LEF! sluit naadloos aan bij de inzet van het Bogerman op het werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en identiteitsontwikkeling van leerlingen. Dit vergt een lange termijnvisie, een aanpak waar LEF! Friesland ook vanaf de zijlijn bij betrokken is. De afgelopen weken stonden echter in het teken van de vraag: hoe leer je jongeren op een positieve manier voor zichzelf en anderen opkomen? 

Verschillende werkvormen

De verschillende werkvormen confronteren leerlingen met eigen fysieke en mentale grenzen en leren hen deze grenzen te voelen, verleggen en aangeven. Ook het probleemoplossend vermogen van de groep wordt tijdens de sociale weerbaarheidslessen aangesproken. Want als anderen weten waar jouw grens ligt, kunnen zij hier rekening mee houden. Zo ontstaat veiligheid in de klas. Want tenslotte ben je samen verantwoordelijk voor een prettig leer- en leefklimaat. Dit is precies waar LEF! en het Bogerman samen op inzetten. Mevrouw Bokkinga, pedagoge van het Bogerman: ‘We hebben nauw contact met elkaar en door middel van deze korte lijnen is er een duurzame brug tussen het Bogerman en LEF! Friesland ontstaan. En wat voor ons van belang is, is het feit dat LEF! ook een door de provincie gecontracteerd zorgaanbieder is. Als leerlingen één-op-één ondersteuning nodig hebben vanuit de jeugdhulp kunnen wij deze leerlingen op een laagdrempelige manier in contact brengen met LEF!, zonder dat zij te maken krijgen met lange wachtlijsten. De samenwerking met LEF! Friesland voldoet uitstekend!’ 

Communicatie en bouwen aan zelfvertrouwen is een belangrijk thema. Omdat sociale weerbaarheid méér is dan het aanleren van zelfverdediging. Natuurlijk komt ook fysieke weerbaarheid aan de orde, maar het is nét zo belangrijk om te leren hoe je anderen om hulp kunt vragen als je vastloopt, op een assertieve manier grenzen aan kunt geven of te leren dat je best trots op jezelf mag zijn. Zeker als je opgroeit in een corona-tijdperk is de ontwikkeling van een positief zelfbeeld iets wat ontzettend belangrijk is. 

csg Bogerman is één van de twee grootste scholengemeenschappen in Súdwest-Fryslân. LEF! Friesland is als zorgaanbieder gespecialiseerd in coaching voor jongens en meiden uit Sneek en omgeving.

LEF! werkt met een team van zes coaches en staat bekend om een toegankelijke en laagdrempelige aanpak die aansluit bij de leefwereld van jongeren. Een psycholoog en orthopedagoog zijn onderdeel van de organisatie. Ondanks de snelle groei van de zorgaanbieder lukt het LEF! Friesland nog steeds om jongens én meiden snel in traject te nemen. Zo draagt LEF! haar steentje bij aan het wegwerken van wachtlijsten in de jeugdzorg.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden