Bolswarder Evert Salverda: Idealist, maar ook realist

Foto: Wim Walda

BOLSWARD - Evert Salverda (69) uit Bolsward noemt zichzelf wel eens schertsend een ‘beweegprofessor’. Salverda is een idealist, maar ook een realist. 

Al 12½ jaar is hij de drijvende kracht achter de deelauto van MyWheels in Bolsward. Dat is begonnen vanuit een stuk idealisme binnen de kaders van het realisme. Wij spraken met deze ‘deler’ over zijn idealisme, het autodelen en de toekomst.

Evert Salverda heeft met dat bijltje in het bedrijfsleven vaak genoeg gehakt. Na 12½ jaar staat hij op een driesprong: ophouden, doorgaan op dezelfde weg of kiezen voor een alternatief.

Idealisme

Allereerst dat idealisme. Waar komt dat vandaan? Evert Salverda trapt af: “Dat is ongetwijfeld deels het gevolg van mijn opvoeding. Ik kom uit een christelijk gezin en heb van mijn ouders waardevolle normen en waarden meegekregen. Bovendien ben ik opgegroeid in Idsegahuizum, in Skuzum, bij Makkum, een kleine dorpsgemeenschap waar een sterke sociale cohesie, zeg maar mienskipssin, heerst. Je zat daar altijd erg dicht bij de natuur en daar is een diepe liefde voor ontstaan en het besef dat we rentmeester zijn en het broze evenwicht van die natuur niet mogen verstoren.

Ik was tijdens mijn werkzame leven drie dagen per week werkzaam in de logistieke sector, een intensieve administratieve en directie-ondersteunende baan. De overige twee dagen deed ik vrijwilligerswerk in de breedste zin van het woord. Zoals bestuurlijke functies in het onderwijs, lid van de raad van toezicht van een woningcorporatie, lidmaatschap van cliëntenraden van diverse zorginstellingen, voorzitter van de cliëntenraad van Pento Audiologisch Centrum voor spraak- en gehoorstoornissen, ledenraadslid van Mantelzorg.nl en sinds kort lid van de werkgroep mantelzorg Súdwest-Fryslân. In 2018 was ik voor het eerst vrijwilliger in de culturele sector: Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad; dat was voor mij een geweldige ervaring."

Miljeu Wurkgroep Boalsert

Vanwege zijn liefde voor de natuur kwam Evert Salverda bij de stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert terecht: een hechte groep enthousiaste mensen die zich met veel energie heeft ingezet voor natuur, milieu en duurzaamheid en daarmee voor de leefbaarheid in de stad Bolsward en omgeving.

Salverda: “Ik heb daar mijn 25-jarig jubileum als voorzitter mogen vieren, maar op 31 maart 2014 heb ik daar een punt achter gezet. Ik wilde niet ‘Mister Milieu’ van Bolsward worden, maar de vrijheid hebben om ook andere dingen te doen, zoals de al eerder genoemde activiteiten. Dat ik enorm belang hecht aan bewegen en dat graag propageer, heb ik te danken aan mijn liefde voor het fietsen. Ik vind het heerlijk om kilometers weg te trappen en leef heel bewust. Alleen dit jaar al bijvoorbeeld heb ik ruim vijftienduizend kilometer op mijn fiets afgelegd, sportief en functioneel.

Openbaar Vervoer

Ik ben in de afgelopen twee zomerperiodes regelmatig werkzaam geweest in Harlingen in de veerterminal van Doeksen als gastheer. Ik was altijd al vrijwilliger bij Oerol op Terschelling, maar door corona viel Oerol weg. Doeksen zocht in die coronaperiode medewerkers voor de begeleiding van passagiers en heeft mij daarvoor benaderd. Daarnaast ben ik, onder andere vanwege mijn kennis van het openbaar vervoer, af en toe enquêteur voor de klantenbarometer bij OV-bedrijven. Ik doe deze dingen vanwege de sociale contacten en omdat ik het leuk vind om met mensen om te gaan.”

Deelauto Bolsward

“In de ‘milieugroepperiode’ kwam ik in aanraking met Henri Mentink, een hervormer die onder meer de Wereldwinkel Grootebroek op de kaart zette en die in 2002 het autodelen introduceerde onder de naam Wheels4All, het latere MyWheels.  Aanvankelijk gebeurde dat autodelen op een ‘houtje-touwtje’ manier, met de sleutels onder de bloempot, maar met het groeien van de animo werd ook de organisatie steeds professioneler.

Ook Bolsward bleek in 2009 een vruchtbare voedingsbodem voor een deelauto. Sterker nog, binnen de kortste keren stonden er zelfs twee auto’s. Ik kende als coördinator vrijwel iedereen. Er was sprake van een sterk ‘wij-gevoel’; als er iemand ziek was werd er een bosje bloemen gestuurd of een kaartje. Doordat de tijd verandert en doordat MyWheels ging digitaliseren nam die sociale cohesie af: ik had minder contact met de gebruikers. Daarnaast concentreerde verhuurder MyWheels zich, begrijpelijkerwijs, steeds meer op de Randstad met zijn hogere bevolkingsdichtheid, verkeerscongestie en parkeerproblemen.”

IJkmoment

“Twaalf en een half jaar autodelen in Bolsward is een mooi ijkmoment om eens terug te kijken en te reflecteren. Vooropgesteld dat het überhaupt een unieke situatie is dat we het in Bolsward zo lang hebben volgehouden, ontkom je niet aan de constatering dat autodelen in Friesland niet echt populair is. Initiatieven in Harlingen en Sneek zijn gestrand en ook in Bolsward zie ik de toekomst met een zekere zorg tegemoet.

Ik ben niet iemand die snel opgeeft, zodat ik momenteel ook andere wegen verken. Waar ik nog wel toekomst in zie is een elektrische deelauto en die hoeft niet per se van MyWheels te zijn. Een idee is om hier het Bolswarder bedrijfsleven financieel bij te betrekken. Daarnaast heb ik contact met de Bolswarder energiecoöperatie DeBo. Het zou mooi zijn als de leden van die coöperatie, door inzet van een deel van de energie-opbrengsten, tegen een lager tarief gebruik kunnen maken van ‘onze’ deelauto. Daardoor wordt het aantrekkelijker om 'onze auto, die we met zijn allen delen', tot een succes te maken. Een soort vliegwieleffect dus."

De kar trekken

"Maar ik kan en wil daarbij niet meer in mijn eentje de kar trekken", besluit Evert Salverda. "Ik heb daar een enthousiaste groep mensen bij nodig die het leuk vindt om dat initiatief op zijn haalbaarheid te onderzoeken en eventueel op poten te zetten. In Heeg is het ook gelukt, dus waarom niet in Bolsward?"

Door: Wim Walda