Bouwplannen terrein de Welle in Koudum binnenkort definitief

Foto: Koudum.nl

KOUDUM - Het college van B&W van de gemeente Súdwest-Fryslân stelt voor om in de komende gemeenteraadsvergadering de laatste plannen goed te keuren voor woningbouw op het terrein waar basisschool De Welle gestaan heeft. 

Daar wordt als nieuwe activiteit in de Koudumer Feestweek druk gebouwd aan Timmerdorp Koudum. Maar deze bouwwerken van basisschoolleerlingen zullen na de Feestweek weer verdwijnen.

Een jaar geleden was er in De Klink een informatiebijeenkomst over de plannen voor nieuwbouw op het Welleterrein tegenover de haven van Koudum. Projectontwikkelaar, architect, Dorpsbelangen Koudum en de gemeente informeerden de aanwezige Koudumers over die plannen. Tijdens de inloopbijeenkomst konden de aanwezigen ook vragen stellen en eventuele opmerkingen maken die in het definitieve plan konden worden opgenomen. Van 28 mei tot en met 8 juli dit jaar heeft een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen waarop geen zienswijzen meer zijn gekomen. Daarom stelt het College van B en W van Súdwest-Fryslân de gemeenteraad voor om op 14 september aanstaande het bestemmingsplan ‘Koudum – De Welle’ ongewijzigd vast te stellen.

Het plangebied ligt aan de zuidzijde van de Onderweg, tegenover het Havenkwartier. De achterzijde van het gebied ligt aan de Vermaningsweg, waar een deel van het schoolplein lag. In het allereerste plan zouden er zes vrijstaande woningen gebouwd worden op terrein dat leeg stond na de afbraak van basisschool De Welle. In latere plannen stonden 18 appartementen gepland, deels bedoeld voor starters, deels voor senioren. Er kwamen onder andere reacties op de bouwhoogte van de appartementen aan de Onderweg. In het plan dat in de komende raadsvergadering behandeld wordt, is die hoogte verlaagd, al betekent dat ook dat er minder appartementen gebouwd gaan worden.

In totaal zullen er nu dertien wooneenheden komen, waar er aanvankelijk achttien gepland stonden. Aan de Onderweg komen nu tien appartementen en aan de Vermaningsweg komen drie geschakelde grondgebonden woningen waar in de plannen van 2020 zes appartementen voorzien waren.