C.M.V. Oranje Bolsward op zoek naar alternatieve huisvesting

BOLSWARD - Per direct is C.M.V. Oranje Bolsward op zoek naar alternatieve locatie waar de vereniging gehuisvest kan worden, als gevolg van de geplande sloop van het huidige verblijfspand van de muziekvereniging aan de Brigade Irenelaan (voormalige kinderopvanglocatie). 

Geschikte huisvesting in Bolsward waar de wekelijkse repetities en muzieklessen gehouden kunnen worden en waar voldoende opslagruimte beschikbaar is, is lastig te vinden. Wanneer geen geschikte locatie gevonden wordt in Bolsward, is de vereniging genoodzaakt zich (tijdelijk) buiten Bolsward te huisvesten. Voor een Bolswarder muziekvereniging is dat uiteraard zeer onwenselijk en daarom doet de muziekvereniging een dringende oproep: hebt of weet u locaties waar C.M.V. Oranje zich mogelijk (tijdelijk) zou kunnen huisvesten? We vragen u mee te denken en tips, suggesties en eventuele mogelijkheden door te geven via bestuur@oranjebolsward.nl.