Communicatieadviseur Wendelin Wielenga van SWF in Haagse commissie energie en klimaat

SNEEK-Communicatieadviseur Wendelin Wielenga van de gemeente Súdwest-Fryslân is benoemd in een Haagse commissie die het kabinet adviseert over de aanpak van energie en klimaat. Officieel bekend als de expertcommissie burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid.

De commissie staat onder leiding van voorzitter Alex Brenninkmeijer, die eerder Nationale Ombudsman was. Opdracht van de commissie is om inwoners beter te betrekken bij het klimaatverdrag. Het rapport dat de adviescommissie gaat uitbrengen moet in maart gereed zijn, waarna het nieuwe kabinet er zijn voordeel mee kan doen.