De Ark wil Inspectie van het Onderwijs graag laten zien hoe het moet

Foto: Andrea van der Velde

MAKKUM - Den Haag neemt vaak maatregelen die ‘het veld’ de wenkbrauwen doet fronsen. 

Onlangs kwam de Inspectie van het Onderwijs tot de conclusie dat het basisonderwijs door de Coronacrisis geweldige achterstanden heeft opgelopen. On-derwijsassistente Andrea van der Velde van De Ark dacht even dat ze in een parallelle wereld was beland. Ze herkent zich totaal niet in de bevindingen van de Inspectie.

“Negen van de tien kinderen zouden door de crisis minder hebben geleerd dan zou moeten …… die wonen niet in Mak¬kum,” klinkt het strijdlustig. “Ik nodig die Haagse dames en heren graag uit om bij ons te komen kijken. Onze kinderen hebben heel gard gewerkt, ook thuis, en daardoor nergens achterstand opgelo¬pen. We hebben als leerkrachten zwakkere leerlingen extra aandacht gegeven. Ze waren altijd welkom op school."

Het is ook een gevolg van het systeem dat De Ark al jaren hanteert: zoveel mogelijk maatwerk leveren. Directeur Greet Stulp geeft een overzicht. “Buiten de regulie¬re lessen om hebben we ruimte gemaakte voor talentenklassen. Er is een plus-klas en er zijn groepen voor sporters, doeners en kinderen die speciale interesse hebben in cultuur en klussen. In tegenstelling tot andere scholen vragen we ons tevoren af wat een kind nodig heeft en wij passen ons dan aan."

Andrea: “Iedereen mag bij ons zichzelf zijn. Op basis daarvan proberen wij talent en vaardigheden als lezen en rekenen te ontwikkelen.” Het resultaat mag er zijn. De Ark scoort op de eindtoets op menig terrein boven het landelijk gemid¬delde. "Bij een laatste beoordeling scoorden we bij vaders en moeders een 8,2 en de kinderen gaven ons een 8,7. Er zijn altijd zaken die je kunt verbeteren, maar een renovatie is bij ons echt niet nodig.”

Deel van de waarheid

Beide dames vinden zulke waarderingen echter niet het belangrijkste. “De Inspectie kennelijk wel, Het kan natuurlijk altijd beter, maar een kind is veel meer is dan zijn of haar vaardigheden. Het begint met welbevinden en betrok¬kenheid. Niet alles is meetbaar. Op onze school word je gezien. Iedereen hoort erbij."

e inspectie is te bepalend, oor¬deelt Stulp is zonneklaar als zij zegt: “Dram niet zo, spreek niet elke keer over ach¬terstanden. Neem de hele en niet alleen een deel van de waarheid. Laat scholen in hun waarde en geef hen de mo¬gelijkheid om hun leerlingen optimaal te laten functioneren. Het zijn de leerkrachten en ondersteu-ners die het verschil maken. Op onze school hebben we gelukkig genoeg mensen, waardoor we kunnen in¬zoomen op kinderen die wat extra aandacht nodig hebben. Dat zou overal zo moeten zijn. Dus," adviseert zij, “steek de extra miljarden voor het on¬derwijs in goed en gekwalificeerd perso¬neel.”

Door: Frans van Egmond/Makkum Nieuws