De Hang nog één keer het middelpunt van Makkum

Foto: Sjoukje Steinhovden

MAKKUM - De teleurstelling was groot toen vorig jaar het zo goed voorbereide openluchtspel Sherry Brandy ter gelegenheid van ‘Makkum 75 jaar vrij’ niet door kon gaan. 

Daarom grepen de leden van Stichting Âld Makkum, It Reade Hert en de Koninginnevereniging meteen hun kans toen ze hoorden dat de oude Hang, de palingrokerij van de Gebr. Tymen en Aart van den Berg, verkocht was. Omdat de rokerij, met name in de oorlogsjaren, zo’n grote rol heeft gespeeld in Makkum gaven de nieuwe eigenaren hen de tijd om ‘iets’ te doen met het pand, voordat zij het zelf gaan verbouwen.

Het resultaat is een pop-up museum, een tijdelijke expositie waarin allerlei voorwerpen, verhalen en foto’s uit de oorlogstijd te bekijken zijn. Tjerk Bruinsma vertelt enthousiast en ook trots dat er in slechts zes weken tijd een heleboel werk is verzet. Zaterdag 3 juli werd het museum officieel geopend.

Voorafgaand aan de officiële opening vertelde Tjerk over de geschiedenis van de gebroeders Van den Berg. Ondanks de grote rol die ze gespeeld hebben in het verzet in Makkum werd er pas in 1982 een monument voor hen opgericht en kregen zij zo de erkenning die ze verdienen.

In hun visconservenfabriek op het Vallaat werd op een gegeven moment naast vis ook munitie ingeblikt en ook bij het leveren van wapens speelden ze een rol. Veel onderduikers waren werkzaam in deze fabriek en verscheidene Makkumers hadden hun leven aan de broers te danken.

Na de oorlog hadden Tymen en Aart grote plannen: ze wilden een fabriek bouwen op het terrein waar nu de werf van De Vries staat. Maar ondanks al hun verzetswerk kregen ze een enorme belastingaanslag en bovendien bleek een grote lading vis in de haven van Rotterdam die zij hadden geleverd bedorven te zijn. “Sabotaazje of net, dat witte wy net,” aldus Tjerk. Dit betekende wél het einde van het bedrijf. Tjerk geeft aan dat dit ook de achterliggende gedachte was bij het opzetten van het museum: een eerbetoon aan de broers en aan hun nabestaanden.

Het museum is wekelijks geopend van donderdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Zondag 15 augustus is de allerlaatste mogelijkheid om de bijzondere collectie te bekijken. Onder andere de stencilmachine waarmee tijdens de oorlog de verzetskrant De Stormvogel werd gedrukt is er te zien. En, weliswaar niet met deze stencilmachine, maar voor de gelegenheid is er eenmalig een nieuwe oplage van De Stormvogel gemaakt. Deze is verkrijgbaar bij de winkels en de horeca in Makkum.

Door: Sjoukje Steinhovden