Digitale Groenlunch Natuurlijke Klimaatbuffers op 25 mei: meer veiligheid met meer natuur

FRYSLAN - Droogte. Hittestress. Wateroverlast. Zeespiegelstijging. We lezen erover en ervaren het zelf aan den lijve.

Klimaatverandering bedreigt onze veilige en mooie leefomgeving. Om ons land te beschermen wordt vaak als eerste gedacht aan hogere dijken of grotere gemalen. Er is echter meer mogelijk dan alleen technische oplossingen. Een oplossing die naast aan meer veiligheid ook bijdraagt aan meer biodiversiteit, een aantrekkelijker landschap en een gezondere leefomgeving. Namelijk met Natuurlijke Klimaatbuffers.

Op maandag 25 mei organiseert de FMF (Friese Milieu Federatie) een digitale GroenLunch waarbij Matthijs Nijboer (Natuur- en Milieufederaties) en Chris Bakker (It Fryke Gea) hier op ingaan. Zij vertellen over de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) en geven uitleg over de verschillende klimaatbuffers als natuur als golfslagbreker, als CO2 opslag, als groene airco, als natuurlijke spons, als beschermende vooroever van dijken of als waterberging. Ook wordt ingegaan op praktijkvoorbeelden in en buiten Fryslân.

De lezing begint om 12.00 uur en eindigt om 13.00 uur. Tijdens de Groenlunch is het mogelijk om vragen te stellen in de chat. Een selectie wordt aan het einde beantwoord. Het webinar is gratis toegankelijk en via diverse livestreams te volgen. De webinar bijwonen kan via: https://www.fmf.frl/nieuws/groenlunch-klimaatbuffers/
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden