Doktersassistente Aagje Stellingwerff na 31 jaar met pensioen

MAKKUM - Na ruim 31 jaar gewerkt te hebben als doktersassistente nam Aagje Stellingwerff vorige week afscheid van het gezondheidscentrum It Sûnhûs wegens het bereiken van de pensioen gerechtige leeftijd. 

Voor velen is Aagje een vertrouwd gezicht in de dokterspraktijk waar ze altijd heel betrokken is geweest met het wel en wee van de patiënten. Twee jaar geleden maakte ze de keuze om nu te stoppen. “Dy 2 twa jier binne wol hurd omflein, hear”.

Na haar middelbare schoolopleiding moest er een beroepskeuze worden gemaakt. Ze solliciteerde naar een baan bij de Belastingdienst die ze ook kreeg. Aagje: “Ik koe my aardich rêde op in typmasine en koe fuortdaliks oan ‘e slach. Nei in jier hie ik it wol besjoen. De hiele dei efter sa’n buro sitte wie neat foar my”.

Aagje koos ervoor om doktersassistente te worden. Na het voltooien van de opleiding kreeg ze een baan in het Sint-Antonius Ziekenhuis te Sneek. Ze kwam terecht op verschillende afdelingen w.o. Chirurgie en Internisten. Ze werkte fulltime maar begon steeds meer tegen de weekenddiensten op te zien. Inmiddels had ze Siebe leren kennen. Siebe maakte een rondje langs de Makkumer huisartsen met de vraag of er behoefte was aan assistente. Aagje kon bij dokter Jansen aan de slag en was van de weekenddiensten verlost.

Toen er gezinsuitbreiding kwam stopte ze met werken. “Dat wie doe sa. As der bern komme dan holdst op mei wurkjen. No wurdt der hiel oars oer tocht”.

Na 10 jaar thuis zitten wilde ze graag weer aan het werk. Toen stond dokter Steenhuizen op de stoep en vroeg of ze voor hem kon werken. Aagje mocht zelf het aantal uren per week bepalen. Dat werden er 8 wat later uitgroeide tot 28 uur. Sinds 2011 werkt ze in het gezondheidscentrum dat gevestigd is in It Sûnhûs.

Het vak doktersassistente heeft een enorme ontwikkeling meegemaakt. Aagje kan daarover meepraten. Zo werd, voordat de computer zijn intrede deed, alles nog met de pen uitgeschreven en elk pilletje handmatig geteld. De assistentes zijn het eerste aanspreekpunt in de praktijk. Je kunt er terecht met alle vragen en ook voor kleine medische handelingen, zoals het uitspuiten van oren, bloeddrukcontrole, wratten aanstippen, bloedprikken, injecties, hechtingen verwijderen. Regelmatig worden de assistentes bijgeschoold.

Aagje kijkt met grote tevredenheid terug op haar 31 dienstjaren. Lief en leed werd met elkaar gedeeld. Het belang van de patiënt staat altijd voorop. “We besykje sa goed mooglik soarch te bieden oan de patiënten. Ja, ik gong altiten mei nocht nei myn wurk ta. Ik sis wolris; ‘It liket myn hobby wol, sa leuk fyn ik it’. We ha in geweldich team”.

Door: Sjirk Wijbenga