Dorpsstichting Van Donia zoekt ‘doniateurs’

Foto: Pa3ems, Reliwiki

HEERENVEEN - Vorig jaar is er achter de schermen veel werk verzet om de overgedragen hervormde kerk (Van Doniakerk) als dorpskerk een nieuwe functie te geven. 

Hiervoor is Dorpsstichting Van Donia opgericht, zijn er renovatie en verbouwplannen gemaakt en nagedacht over de toekomstige gebruikers en bezoekers. De PKN gemeente Makkum heeft de kerk officieel overgedragen aan de Dorpsstichting Van Donia.

Doel is het gebouw open te stellen voor kunst, cultuur en debat. De ruimte is te huur voor uiteenlopende doeleinden zoals exposities, tentoonstellingen, symposia, huwelijken en begrafenissen en bijzondere kerkdiensten. Dat alles kan pas wanneer de kostbare renovatie en verbouwing is uitgevoerd. Om het behoud van de kerk in haar nieuwe functie mogelijk te maken is een veelheid aan fondsen aangeschreven en is er een financiële buffer die bij de overdracht door de PKN gemeente is gewaarborgd.

Dit jaar staat een grote renovatie van het schip op de planning en later ook de toren, het oudste deel van de kerk. Binnen wordt een garderobe, toiletvoorziening en keuken/catering voorziening gerealiseerd. Daarnaast is een aangepaste wijze van verwarmen van het gebouw een wens van het bestuur. Ingrepen die allemaal nodig zijn om een brede doelgroep welkom te heten wanneer de stichting straks helemaal klaar is voor de nieuwe start.

Meer dan waard

De kerk, een rijksmonument, is het behoud meer dan waard. Mogelijk is het één van de oudste Nederlands-Hervormde kerken van Nederland: in 1660 geopend door Jonker Bonno van Donia. Het mechanisch uurwerk is nog ouder [1616] en het unieke Naber orgel is zeldzaam en de gave uitvoering trekt landelijk organisten naar Makkum. Vanaf de Sint Maartensterp, waar de kerk op staat, is het dorp Makkum ontstaan en beleefde Makkum in de gouden eeuw een stadse ontwikkeling gelijk aan Stavoren en Workum. De kerk is beeldbepalend en al eeuwen een herkenningspunt vanaf land en ter zee.

Om te zorgen voor een breed draagvlak wordt nu een beroep gedaan op de bewoners van het dorp en de wijde omgeving. “De toekomst van de Van Doniakerk ligt in onze handen,” aldus Gerbrand Buis, fondsenwerver en bestuurslid van de stichting. “Wij zoeken naast de beschikbare budgetten nadrukkelijk naar fondsen, subsidies en bijdragen. Donateurs horen daar ook bij.” Bestuurslid Paulus Elgersma vult aan: “Wij hebben prachtige plannen en als het lukt om de verbouwing optimaal door te voeren hebben we ook een prachtige accommodatie voor nu en de toekomst. Maar dat kan alleen als we voldoende budget hebben om alle mooie plannen te realiseren.”

Doniateur worden

Iedereen kan donateur worden en daarmee de stichting financieel ondersteunen. Maar dat kan ook immaterieel met het uitspreken voor de steun van de vele mooie plannen van het stichtingsbestuur. Met veel donateurs ontstaat er een echte dorpskerk. Donateur worden kan op verschillende manieren. U vindt hierover informatie op de website of via contact met bestuurslid Gerbrand Buis (stichtingvandonia@gmail.com). Bij hem en via dit e-mailadres kunt u tevens terecht voor informatie over ruimte en verhuurmogelijkheden. De mogelijkheden alvast bekijken kan ook via de kersverse website: www.stichtingvandonia.nl.

Buis: “De stichting heeft de culturele ANBI-status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Wilt u meer weten over hoe u, ook éénmalig, kunt bijdragen of fiscaal vriendelijk schenken neem dan contact op. Dit kan telefonisch op 0515-232227 of 0515-232295 of per e-mail stichtingvandonia@gmail.com. Volg de stichting ook op Facebook: Stichting Van Donia.”

Door: Jetze Genee/Makkum Nieuws