Duurzaamheid en herstel in de oude staat centraal bij restauratie Nynke’s Pleats

Eigen foto

PIAAM - Ambitie is het eerste woord dat je te binnen schiet bij het aanhoren van de plannen, die Bob van Wely en Vera Carasso met Nynke’s Pleats in Piaam hebben.

Zij hebben overigens liever dat termen als ‘duurzaamheid’ en ‘herstellen in de oude staat’ blijven hangen. In een brief aan de ‘lieve buren’ gaven ze eerder een schets van hun plannen. “Wij willen deze prachtige boerderij restaureren, verduurzamen en verbouwen tot twee luxe vakantiewoningen. De grote schuur zal nog steeds te gebruiken zijn voor groepen en bijzondere gelegenheden en wij zullen zelf ook activiteiten organiseren. Het omliggende erf zal opnieuw worden ingericht.”

Dat moet allemaal in de komende twaalf maanden zijn beslag krijgen. Wie de huidige toestand in ogenschouw neemt, komt tot de conclusie dat dat misschien wat ambitieus is. Maar Van Wely en Carasso weten donders goed waarover zij praten. Hij houdt zich professioneel bezig met de architectuur van woonschepen en rijksmonumenten en zij heeft jarenlange ervaring in de cultuursector, onder meer als directeur van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en kwartiermaker van Batavialand in Lelystad.

Er is al veel gebeurd. Buiten is de rommel op het terrein opgeruimd en tekenen zich al de contouren af van de openbare tuin die het moet gaan worden. Binnen is het gebouw compleet van het gas af. De twee grote ketels in het voorhuis zijn al verdwenen en warmtepompen en diepteboringen zijn geslagen. Een warmteterugwinningsinstallatie zorgt voor een aangename temperatuur, vooral omdat er wordt geventileerd met frisse lucht. Het volgende project is de vernieuwing van het dak, waarvoor [natuurlijk!] riet uit de sloten rond Piaam wordt gebruikt. Jochem Smink kan aan de gang.

Anno 1667

Van Wely kan overigens zijn hart op bij de restauratie van het rijksmonument. Hij heeft diepgaand onderzoek verricht naar de herkomst van het gebouw en stuitte op eeuwenoude tekeningen. Door aanvullende research kwam aan het licht dat de boerderij dateert van 1667. “We hebben het gebint laten onderzoeken en op basis van de jaarringen is vastgesteld dat het ontstaan terug gaat tot de zestiende eeuw. Voor een architect is dat weergaloos interessant.”

In de loop der jaren zijn veel aanpassingen doorgevoerd, die vooral nut hadden voor een efficiënte horeca-exploitatie. “Daardoor is er nogal wat verrommeld. Wij gaan de oude structuren herstellen en alles zoveel mogelijk in de authentieke staat terugbrengen. Natuurlijk wel met vloerverwarming en dubbel glas,” zegt hij en eigenlijk staat het ‘sorry’ op zijn gezicht te lezen.

Met Monumentenzorg meekijkend over zijn schouders zal Nynke’s Pleats een voorbeeldstellend project worden. In het begin waren er misschien wat problemen met de gemeente, omdat het bestemmingsplan niet één-op-één paste, maar inmiddels is er een akkoord en lijkt ook de overheid blij met de opzet.

Dat zal ongetwijfeld ook gelden voor de inwoners van het pittoreske Piaam. Het terrein wordt ingericht voor picknicks en krijgt zo deels een openbare functie. De beplanting wordt vooral streekeigen met passende bomen en de juiste bloemenmelange. En Vera zal haar netwerk gebruiken voor culturele activiteiten, die verbonden zijn met de plek. “We gaan onder meer artiesten vragen hier een paar dagen te blijven. Dichters moeten gaan schrijven, schilders schilderen. Nynke’s Pleats gaat leven.”

Door: Frans van Egmond/Makkum Nieuws