Elfdorpendiner moet voor reuring zorgen in kleine dorpen

Foto: Petra Possel

MAKKUM - Om mensen in kleine dorpen dichter bij elkaar te brengen, is Petra Possel uit Gaast met haar man Pieter Hubregtse bezig met een initiatief om de inwoners eten voor elkaar te laten koken. Possel is journalist en presenteert onder andere het culinaire radioprogramma Mangiare op Radio 1.

“Met het Elfdorpendiner Friesland willen we de bewoners van elf kleine dorpen samen brengen op een manier die iedereen aanspreekt,” zegt Petra. “Samen koken en eten in het dorpshuis of dorpscafé is laagdrempelig en geeft de hechtheid van de dorpen op een ontspannen manier een nieuwe impuls. De socialer cohesie is weliswaar van oudsher hecht, maar staat onder meer door de vergrijzing onder druk. Traditionele verenigingen, zoals kaatsen, iepen loftspul, fierlejeppen en het zangkoor, hebben te maken met minder aanmeldingen of worden zelfs opgeheven.”

Het idee is om een gezelschap van tien à twintig dorpsgenoten overdag een gezamenlijke kookworkshop van chef Pieter Hubregtse, geassisteerd door een kok of geoefende amateurkok uit het betreffende dorp, te laten volgen. Het resultaat is een driegangendiner, dat 's avonds gratis [met uitzondering van de drankjes] wordt geserveerd aan de andere dorpsgenoten. Andere vrijwilligers worden ingezet voor de bediening.

Petra noemt haar eigen dorp Gaast als voorbeeld van vergrijzing en uiteenvallen van de gemeenschap. “Hier is geen winkel of café meer, de kerkgemeenschap is onlangs samengevoegd met Workum, er is geen koor- of toneelvereniging meer actief, er wordt enkel nog gekaatst. Maar bijna de helft van de tweehonderd dorpsgenoten schoof wél op zijn of haar paasbest aan aan de met linnen gedekte tafels toen wij een jaarlijks dorpsdiner organiseerden. Er werd weer met elkaar gepraat. Eten blijkt een heel mooie verbindende factor.”

Er zijn nog geen dorpen uitgekozen voor de diners. Possel en Hubregtse zijn in de hele provincie op zoek naar kleine dorpen met maar een paar honderd inwoners, die wel een eigen dorpshuis of café hebben. Daar moet natuurlijk wel ruimte zijn om het diner te organiseren. Het streven is om in eerste aanzet elf dorpsdiners te organiseren.

Door: Frans van Egmond
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden