Familie Bingo Avond in Tjerkwerd coronaproof

TJERKWERD - In plaats van het gebruikelijke dorpsfeest bedacht de Oranjevereniging Mei inoar Ien van Tjerkwerd iets wat tegemoet zou komen aan de strenge coronamaatregelen waaronder we nog steeds ‘gemondkapt’ gaan. Iets ludieks dus, voor het hele gezin en coronaproof.

Het bestuur broedde met gepaste afstand op een avondje uit voor de dorpsgenoten en beleefde daar op voorhand al de nodige voorpret aan. De Bingo werd vanuit een trailer van Gietema georganiseerd op het terrein van Haarsma. Daar werden de auto’s in waaiervorm opgesteld waarna het feest kon beginnen. Het stond onder streng toezicht van Plysje De Boer, terwijl op de valreep mevrouw Jannie Zwanenburg nog arriveerde in een golfkarretje, geheel uit Haarlem, als vertegenwoordigster van het “Overkoepelend Orgaan Coronaproef”. Ze assisteerde daarbij spreekstaljuffrouw Mireille Galema met het uitreiken van de prijzen, terwijl de plysje zorgde voor het naleven van de RIVM-maatregelen. Er zou streng gehandhaafd worden, maar de avond verliep vlekkeloos.

Het publiek in de auto’s gedroeg zich zeer volgzaam, was uiteraard blij met de fantastische prijzen die door Windkracht 10 beschikbaar waren gesteld en genoot tussendoor van de kinderdisco en de hapjes die de vrijwilligers van de Oranjevereniging rondbrachten. Kortom, een waardig feest voor jong en oud dat als zeer geslaagd de boeken inging van het dorp aan de Trekvaart tussen Bolsward en Parrega.       
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden