Fryslân wordt steeds natuurinclusiever

PINGJUM - Op vrijdag 17 juni spraken Friese bestuurders, raadsleden, statenleden en vertegenwoordigers uit de landbouwsector en andere betrokken organisaties bij Boerderijshop Pingjum met elkaar over natuurinclusieve landbouw.

De drie noordelijke provincies werken vanuit de Regio Deal natuurinclusieve landbouw samen met de partners in het gebied aan de ambitie om koploper te worden van een duurzaam natuurinclusief platteland.

De bezoekers van de bijeenkomst kregen informatie over onder meer de Boerderijshop zelf, het AgriFuture-onderzoek van de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) naar de toekomst van de landbouw, de toekomst van de Kleischil in 2030 en de Friese Landbouwagenda.

De maand juni is de themamaand Natuurinclusieve Landbouw. Meer informatie hierover is te vinden op de website Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw.