Gedenkdag Antonius Ziekenhuis Sneek op 12 november 2021

SNEEK- De sfeer van de herfst roept op tot bezinnen en herdenken. Ook gezien de corona-pandemie nog steeds op veel manieren van invloed is op ons leven en samenleven. Voor familieleden of naasten van wie gedurende het afgelopen jaar een dierbare is overleden in het Antonius Ziekenhuis in Sneek en voor degenen die in het ziekenhuis werken is er op 12 november 2021 een gedenkdag.

Gedurende deze dag, die in het teken staat van verlies en gemis, biedt de geestelijke verzorging van het ziekenhuis gelegenheid voor troost en bezinning. Om 11.00, 13.00, 15.00 en 19.00 uur zijn er in het Stiltecentrum van het ziekenhuis herdenkingsmomenten om samen stil te staan bij het leven en sterven van dierbaren en bij alles wat er de afgelopen tijd gebeurd is.

Ook dit jaar is het belangrijk rekening te houden met de corona-maatregelen. Daarom vraagt de organisatie om vóór 5 november aan te melden via https://www.mijnantonius.nl/gedenkdag-2021.