Gerestaureerd 'boerd 1580' in Martinikerk Koudum onthuld

Foto: Koudum.nl

KOUDUM - Het bord in de Martinikerk van Koudum dat herinnert aan de Spaanse Overval van 1586 is gerestaureerd en wordt vrijdag 1 oktober officieel onthuld door wethouder Wilma Bakker. 

Het bord dateert waarschijnlijk uit 1612 en heeft altijd gehangen in de kerken die stonden op de plek van de huidige Martinikerk. Op het bord staat een gedicht waarin de gruwelijke slachting die de Spanjaarden in de winter van 1586 op doortocht in Koudum aanrichtten. Toen het bord in 1891 overgeschilderd werd door de Koudumer schilder Ype Sikkes de Jong, is per ongeluk van het jaartal 1586 het jaartal 1580 gemaakt.

Bij de restauratie door restaurateur Maikki Kivinen is er bewust voor gekozen om het foute jaartal te laten staan. De restauratie van het bord kon gerealiseerd worden dankzij een commissie die ervoor zorgde dat het benodigde geld er kwam. De geschiedenis van de Spaanse Overval en de geschiedenis van het bord zijn door Jan de Vries uitgebreid beschreven op de website van Historisch Koudum. Daar staat ook de tekst op het bord.