Groei Scouting Jambowa luxeprobleem voor speltakleiding en bestuur

Bolsward - Scouting Jambowa in Bolsward is het afgelopen anderhalf jaar met zo’n 40% jeugdleden gegroeid. De aanwas van vrijwilligers loopt hier echter ver op achter.

Kom je op een zaterdagochtend bij Scouting Jambowa aan de Thomasstraat, dan zie je een palet aan kleuren. “De speltakken Bevers (5-7 jaar) en Welpen (7-11 jaar) hebben ’s ochtends opkomst. Ze zijn herkenbaar aan de kleuren van hun blouses, rood respectievelijk groen. Echter, de (hulp)leiding bestaat grotendeels uit vrijwilligers die ook de andere speltakken, Scouts (11-15 jaar) en Explorers (15-18 jaar) begeleiden of daar zelf bij zitten. Zij hebben hun eigen kleur blouse, en dat maakt het een bont geheel.”

Aan het woord is Femke Boschma. Als praktijkbegeleider faciliteert ze binnen Jambowa de opleidingen en de kwalificatie van de leiding. Die leiding bestaat uit een kleine, enthousiaste groep vrijwilligers, die er met hart en ziel voor gaan. “Maar dat geringe aantal maakt je wel kwetsbaar. We willen de veiligheid van de kinderen garanderen, en daarvoor heb je voldoende gekwalificeerde leiding nodig. Dus zetten onze vrijwilligers zich voor meerdere groepen in.”

Verder ondersteunt ze het bestuur: “We hebben momenteel ook bij het bestuur twee belangrijke posities vacant, die van secretaris en van penningmeester. Binnen het bestuur is afgesproken dat deze posities niet door speltakleiding mogen worden ingenomen, vanwege de belastbaarheid van deze groep. We hebben echt versterking van buitenaf nodig om de kinderen een uitdagend programma te kunnen blijven bieden!” Belangstellenden kunnen kijken op www.jambowa.nl of langskomen op een zaterdagochtend of -middag.