Hidzer Sietzema Makkumer van het Jaar

Foto: Judirh van Lavieren

MAKKUM - Denkende dat hij voor een knipbeurt naar Durkje ging stapte Hidzer Sietzema donderdag 20 augustus tegen half zes op de fiets. Niet geheel toevallig was Wiebren van der Weerd, de Makkumer van het Jaar 2019, daar ook aanwezig.

Hidzer aanschouwde bedaard alle activiteit op de stoep, werd door Durkje naar binnen begeleid waar hij rustig met een bakje koffie zat te wachten tot Omrop Fryslân klaar was en hij geknipt kon worden. De familie van Hidzer die om de hoek stond te wachten was inmiddels tevoorschijn gekomen.

Wiebren van der Weerd leverde de wisselketting van de Makkumer van het Jaar in en ontving van de Koninginnevereniging een speldje. Hidzer werd opgehaald om het uitroepen van de Makkumer van het Jaar bij te wonen en bleek dat tot zijn verbazing zelf te zijn. “Ik bin sprakeloos, ik soe net witte wer ik dat oan fertsjinne he,” vertelde Sietzema aan de verslaggeefster van de Omrop.

Dat de lijst van zaken waarvoor Hidzer zich inzette wel degelijk heel lang is bleek wel uit de toespraak van Durkje Hoeksema: 12 jaar Fûgelwacht, 11 jaar Feriening ta Behald fan Natoer en Lanskip tsjin Makkum Noard, 46 jaar regenmeter voor het KNMI, Dodenherdenking 4 mei, Bevrijdingscomités van Makkum 70 en Makkum 75, Wetterskip, de oecumene, 47 jaar ‘ponghalder’ Doopsgezinde Kerk, optredens tijdens Snertpreek en Leugenbollepop.

Een bekende figuur, dat elke dag door Makkum fietst in blauwe overall en rode pet. Ook ‘s avonds maakt hij graag een slag door het dorp, waardoor men hem wel aanduidt als de nachtburgemeester van Makkum. Hidzer houdt van gezelligheid, een praatje en van een slokje. Zoals samengevat door Durkje: “Een man met een warm hart voor zijn familie en vrienden, de natuur en Makkum: ús freon, kasteelheer en nachtboargemaster.”

Hierna zongen allen het speciaal voor Hidzer gemaakte feestlied mee en proostten met een oranjebittertje op de kersverse Makkumer van het Jaar.

Door: Judith van Lavieren
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden