Inzameling oud papier Makkum op zaterdag 4 juli

MAKKUM - Op zaterdag 4 juli is er in Makkum weer een mogelijkheid om zelf het oud papier in de container te brengen. In augustus is er zoals gewoonlijk geen inzameling.

In ieder geval tot september wordt in Makkum in verband met de Covid-19 maatregelen dus geen oud papier opgehaald.

De containers staan op de gebruikelijke plaatsen: In de Botterstraat tussen de kruising De Pleatsen/De Greiden, in de Klipperstraat bij kruising met De Voorn en op het Estrikwerk ter hoogte van het terrein van Tichelaar. Men kan hier het oud papier kwijt tussen negen en twaalf uur ’s-morgens. Een bruikbare tip: de ervaring leert dat de containers in de Klipperstraat en de Botterstraat het snelst vol zijn.

Hallelujah vraagt daarbij wel rekening te houden met de geldende maatregelen. Blijf thuis bij milde klachten, was de handen vóór en ná het brengen van het oud papier, houdt minimaal anderhalve meter afstand van anderen, kom bij grote drukte later terug of blijf in de auto wachten en volg altijd de aanwijzingen van de aanwezige toezichthouders op. Alleen schoon papier en karton mogen worden aangeboden, dus geen plastic zakken en tassen, hout, en dergelijke. En vol is vol, laat geen papier op straat achter. 

Door Frans van Egmond/Makkum NieuwsKoop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden