‘Is de brandkraan in jouw buurt zichtbaar?’

Foto: Dennis Stoelwinder

FRYSLAN - Als de brandweer uitrukt voor een brand, moet snel duidelijk zijn waar de brandkranen precies zijn.

 Met het zoeken en toegankelijk maken van een brandkraan gaat soms kostbare tijd verloren.

Bij het blussen van branden gebruikt de brandweer bluswater afkomstig uit een brandkraan in de stoep, straat of berm. Een brandkraan is aangesloten op het drinkwaterleidingnet en voorzien van een ovaal putdeksel met de tekst ‘brandkraan’ of ‘hydrant’. In de bebouwde kom liggen de brandkranen zo’n 80 meter uit elkaar, buiten de bebouwde kom ongeveer 100 meter.

Hoe te vinden

Weet jij waar in jouw straat de dichtstbijzijnde brandkraan is? Niet alleen de  brandweer, ook jij kunt de brandkraan vinden aan de hand van bordjes op huizen of paaltjes langs de weg (zie voorbeeld). Deze brandkraanaanduiding is als volgt  te lezen. Met je rug naar het bordje ligt de brandkraan 2 meter naar links en  15 meter naar voren (B = brandkraan, 150 = aantal mm doorsnee van de leiding).

Brandweermensen schatten de meters door het nemen van passen. In herfst en  winter wordt het vinden van een brandkraan vaak moeilijker door gevallen  bladeren, takken, modder en eventueel sneeuw. Sommige deksels zijn onder  nieuw aangelegde tuin of na het bestraten zelfs volledig verdwenen.

Hulp van omwonenden

Ook jij kunt de brandweer helpen om bij brand zo snel mogelijk de brandkraan te vinden. Hoe? Door het putdeksel – en het bordje dat de plaats ervan aangeeft schoon en goed zichtbaar te houden, zodat deze gemakkelijk te vinden is. Brandveiligheidstips: www.brandweerfryslan.nl