Jeu de boules baan bij It Heechhout Bolsward geopend

BOLSWARD- Op vrijdag 28 oktober zijn bij het appartementencomplex It Heechhout in Bolsward op feestelijke wijze 2 jeu de boulesbanen geopend. De bewoners zijn hier erg blij mee en willen dan ook graag hun dank uitspreken aan onze sponsoren stichting De Friesland het Bloemsteyn fonds en woningbouwvereniging Elkien zonder hun steun was het nooit gelukt.

Dank ook aan alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt op welke manier dan ook. De banen zijn geopend door de oprichters van onze club Mevr. M Frankena en Mevr. C Andringa.