Kinderen van de Sint Martinusschool in Makkum wandelen voor water

Foto: Mirjam Gerritsma

MAKKUM - Elk jaar doen de kinderen van de Sint Martinusschool mee aan de Vastenactie. De Vastentijd is de tijd tussen Aswoensdag en Pasen. 

Mirjam Gerritsma, leerkracht van de Daltonschool Sint Martinus: “Het is een tijd van bezinning en solidariteit met anderen. Wij vinden het belangrijk om normen en waarden mee te geven en daarom zetten wij ons dit jaar in voor schoon drinkwater voor de kinderen op de Butyoka basisschool in Oeganda. Op onze school zitten leerlingen die tijdelijk in Oeganda hebben gewoond. Zij hebben ons kunnen vertellen over de situatie daar.”

“Voor de kinderen in Oeganda is het niet vanzelfsprekend dat er een kraan opengedraaid kan worden waar schoon drinkwater uit komt. Sterker nog: drinkwater is een kilometer verderop te halen uit een rivier waar veel bacteriën en ziektekiemen in zitten,” aldus Mirjam. “Er zitten 600 leerlingen op de Butyoka school en er is maar één toiletgebouw met een paar wc’s. Juist in deze tijd is hygiëne zo belangrijk om gezond te blijven. Wij gunnen die kinderen schoon en gezond drinkwater, een plek om handen te wassen en meer toiletten.”

Daarom hebben alle leerlingen van de St Martinusschool op maandag 29 maart gewandeld voor water: de oudsten zes kilometer, groep 5-6 vier kilometer en de jongsten twee. De afstand van zes kilometer is niet zomaar gekozen. De meeste kinderen in West Oeganda lopen deze afstand dagelijks om bij schoon drinkwater te komen. “In alle klassen is de afgelopen weken aandacht besteed aan het belang van schoon water en het feit dat het in veel delen van de wereld helemaal niet vanzelfsprekend is dat het in eigen huis of zelfs maar dichtbij beschikbaar is.”

Tot nu toe heeft de actie al € 607 opgeleverd en de school hoopt nog meer geld in te zamelen. Wie wil helpen kan doneren via de link: https://scholen.wandelenvoorwater.nl/actie/sint-martinus-makkum.

Door: Frans van Egmond/Makkum Nieuws