KNMI waarschuwt voor dichte mist

Foto: Albert Thibaudier

FRYSLAN - Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Fryslân vanwege dichte mist. 

De weerwaarschuwing, waarmee mensen worden opgeroepen alert te zijn, geldt voor het hele land, behalve de Waddeneilanden, Zeeland en Limburg.

Volgens het KNMI kan het verkeer hinder ondervinden van de dichte mist. Op meerdere plaatsen is het zicht minder dan 200 meter en kunnen de rijomstandigheden gevaarlijk zijn door slecht zicht. "Pas snelheid aan en houd voldoende afstand. Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden."

Ook Rijkswaterstaat roept op om rekening te houden met hinder door de mist en vraagt verkeersdeelnemers hun rijstijl aan te passen. De mist lost in de loop van de dag op, zo is de verwachting.