Koninklijke Onderscheidingen in Súdwest Fryslân

BOLSWARD - Tijdens de jaarlijkse lintjesregen reikte burgemeester Jannewietske de Vries op maandag 26 april 2021 de Koninklijke onderscheidingen uit in Súdwest-Fryslân. Van de elf onderscheidingen gingen er drie naar inwoners uit de regio Bolsward.

In Bolsward werd mevrouw Janneke Pagels (68) benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

In Itens werd het echtpaar Dijkstra-van der Woude (beiden 79) onderscheiden. De heer Tom Dijkstra werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, mevrouw Anna Marike Dijkstra-van der Woude werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

In verband met de geldende coronamaatregelen was er, evenals vorig jaar, een aangepast programma. Samen met troubadour Bruno Rummler maakte de burgemeester een tour langs de gedecoreerden. Nadat de troubadour hen had toe gezongen, werden de versierselen opgespeld.

Tekst gaat verder onder de video!

Algemene informatie mevrouw Janneke Pagels

-           Was organisator van het schoolkaatsen, KNKB

-           Is vanaf 1968 vrijwilliger bij de Doopsgezinde kerk, Bolsward

-           Was van 1976-988 lid van de Technische commissie , Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB)

-           Was van 1988-1998 lid van het hoofdbestuur KNKB

-           Was van 1993 begeleidster van Internationale wedstrijden Belgische kaatsvariant, Jeu de Balle, Valencia

-           Was van 2000-2020 coördinator van het schoolkaatsen bij Kaatsvereniging Bolsward

-           Was van 2005-2013 vrijwilliger bij Kaatsvereniging Bolsward

-           Was van 2011-2020 secretaris bij Kaatsvereniging Bolsward

-           Is vanaf 2011 degene die het jaarverslag verzorgt bij Kaatsvereniging Bolsward

-           Was van 2011-2020 organisator schoolkaatskampioenschappen, Kaatsvereniging Bolsward

-           Was van 2015-2018 lid van de wedstrijdcommissie van Golfclub Gaasterland

-           Was in 2016 de realisator van kaatsmuren bij Kaatsvereniging Bolsward

-           Was van 2016-2020 organisator muurkaatscompetitie bij Kaatsvereniging Bolsward

-           Is vanaf 2018 secretaris van de wedstrijdcommissie van Golfclub Gaasterland

-           Is vanaf 2020 lid va de technische commissie van Golfclub Gaasterland

Algemene informatie de heer Thom Dijkstra

-           Was van 1979-1983 ouderling, PKN gemeente Easterein

-           Was van 1982-1986 voorzitter, Schoolbestuur, ver. Chr. Volksonderwijs in Oosterend

-           Is vanaf 1987 voorzitter, Vereniging Frysk onderwijs (FFU Feriening Frysk Underwiis)

-           Was van 1988-1993 schrijver, Raad van de Fryske beweging

-           Was van 1993-1995 lid algemeen bestuur, Afûk

-           Is vanaf 1994 vrijwilliger bij de Raad van de Fryske beweging

-           Was van 1996-2003 lid adviesraad, Afûk

-           Was van 1997-2001 secretaris/redactielid, Christelijk Frysk gezelschap (Krúspunt)

-           Is vanaf 1997 bestuurslid van de Stichting SCO

-           Was van 2003-2014 voorzitter, Politieke partij FNP (Frysk Nationale Partij)

-           Was van 2004-2005 visitator, Stichting Frysktalige kinderopvang

-           Was van 2005-2008 secretaris Redactielid/medeschrijver boek 'Mei it wiffe skip', Kristlik Frysk Selskip

-           Was van 2006-2010 raadslid, FNP voormalige gemeente Littenseradiel

-           Is vanaf 2009 waarnemend voorzitter, Stichting Slach om Warns 1345

-           Was in 2017 schrijver van het boek kerndoelen Frysk in het onderwijs 1993-2017

Algemene informatie mevrouw Anna Marike Dijkstra-van der Woude

In de betaalde baan:

-           Was van 2010-2018 lid van de Regionale mediaraad van Omrop Fryslân

-           Was van 2010-2019 pastor bij de Protestantse gemeente Franeker

Als vrijwilliger:

-           Was van 1977-1983 lid van de keuzecommissie kinderboeken KFFB

-           Was van 1981-1985 secretaris van Vrouwenorganisatie Passage, Easterein

-           Is vanaf 1987 lid van de schrijfgroep Amnesty International

-           Was van 1990-1995 scriba van de Protestantse gemeente Easterein

-           Was van 2001-2006 voorzitter van de Vrouwenorganisatie Passage, Easterein

-           Was van 2006-2018 bestuurslid bij Kunst en Cultuur, Vrouwenbeweging Passage, gewestelijk bestuur

-           Is vanaf 2007 secretaris van het Frysk Oekumenysk Wurkferbân

-           Was van 2008-2017 ouderling-scriba bij de Protestantse gemeente Easterein

-           Is vanaf 2015 secretaresse van YKFE Interkerkelijke commissie voor de Friese Eredienst

-           Is vanaf 2018 gastvrouw bij Nij Kleaster