Leerzaam! Een inspiratieavond én college over klimaat en duurzaamheid in Theater Sneek

SNEEK - Boer doet leven is eeninspiratie-avond over de kansen en dilemma's van de landbouwtransitie met o.a. Jan Terlouw. Op woensdag 22 september vanaf 19:30 uur ben je voor € 15,- van harte uitgenodigd in Theater Sneek om je te laten inspireren op het gebied van toekomstbestendige landbouw met volop kansen voor alle dieren, planten én mensen. 

Waarom? De Nederlandse landbouw staat op een keerpunt. Steeds meer mensen beseffen dat het echt anders moet: duurzamer, met meer aandacht voor biodiversiteit, dierenwelzijn en het landschap. De roep om een landbouw die zorgvuldig omgaat met de kwaliteit van water, bodem en lucht wordt groter. Veel boeren willen best mee in die ontwikkeling, maar zijn onderdeel van een complex systeem dat veranderen moeilijk maakt.Toch zijn er ook in Friesland al pioniers die aantonen dat het kan. Vernieuwers die niet alleen voedsel produceren maar ook een aantrekkelijk landschap. Met volop kansen voor alle dieren, planten én mensen. De boer van de toekomst bestaat al! Hoe zorgen we er met elkaar voor dat die boer ook de ruimte krijgt?

Blijven we de zee de baas?
Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel. Hoe snel gaat de zeespiegel stijgen en wat kunnen we aan? Is wonen onder zeeniveau zoals in Friesland straks nog wel verantwoord? Is adaptatie nog een scenario en zo ja wat moeten we dan concreet doen? 

"Nederland is beroemd om haar polders en dijken. De hele wereld kent ons als een land dat de zee al eeuwen de baas is. Maar dat was dan ook een zee die niet toenam in volume. Die situatie wordt nu stevig verstoord door opwarmend zeewater, smeltende gletsjers en ijskappen en een daardoor langzaam maar gestaag stijgende zeespiegel."

Het water komt: blijven we de zee de baas? Is een klimaatcollege met Gerrit Hiemstra en Carlien Bootsma. Op 5 oktober vanaf 19:45 uur ben je van harte uitgenodigd in Theater Sneek. Tickets koop je voor €12,50.

Meer informatie & tickets: https://deuitdaging.frl/