Leging vuilcontainers gemeente SWF

SNEEK- Op Eerste Kerstdag en op Nieuwjaarsdag haalt de gemeente Súdwest-Fryslân geen afval op. De inhaaldagen vind je op: www.sudwestfryslan.nl/afvalkalender.

Let op! De kerstbomen worden in de eerste week van januari opgehaald. De groene container wordt in die week niet geleegd.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden