Magazine en wandelroute langs memorabele oorlogslocaties in Woudsend

WOUDSEND- Vorig jaar was het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Bij dit lustrum zou in Woudsend extra aandacht aan de herdenking en viering worden besteed. Helaas was dit door het coronavirus niet mogelijk. Ook dit jaar is het om dezelfde reden niet mogelijk in groten getale de slachtoffers herdenken en de bevrijding vieren.  

Een wandelroute met magazine

De Historische Kring Woudsend heeft voor de herdenking een alternatief bedacht, dat past binnen de richtlijnen van de corona. Er is een wandelroute gemaakt langs 16 locaties in het dorp, waar memorabele gebeurtenissen in de oorlog hebben plaats gevonden. Een beschrijving van die gebeurtenissen met daarbij horende foto’s is opgenomen in een magazine. Hierin staat ook de plattegrond met de route en de locaties.

Door de wandeling te maken hoopt de Historische Kring Woudsend dat een goede indruk wordt verkregen van hoe de Woudsenders destijds de oorlog hebben beleefd, maar ook wat de huidige vrijheid betekent.

Gratis magazine

Dankzij financiële steun van Vereniging Dorpsbelangen is het mogelijk het magazine gratis te leveren op alle adressen in Woudsend e.o. en ook aan de donateurs buiten Woudsend. Ook de leerlingen van de bovenbouw van de basisscholen krijgen elk een gratis exemplaar.

Het magazine wordt rond 1 mei verstrekt, zodat de wandeling in de herdenkingsweek van 4 en 5 mei kan worden gemaakt. In deze week zijn ook nummers geplaatst bij de 16 locaties.
Overigens zijn de locaties duidelijk aangegeven op de routekaart en kan de wandeling ook buiten de herdenkingsweek worden gemaakt.

Boek Jan J. de Vries als basis

De beschrijvingen van de gebeurtenissen zijn verkorte versies uit het boek “Woudsend en Woudsenders in Oorlog en Verzet” geschreven door

Jan J. de Vries. Dit boek is nog steeds bij de vereniging Historische Kring Woudsend in voorraad.
Voor het aanschaffen van het boek of het magazine kan contact worden opgenomen via het mailadres  info@historiewoudsend.nl