Martina Kooistra beoordelaar Bogerman 2.0

Martina Kooistra
Foto Henk Bootsma

WOMMELS- Vijf jongeren hebben gereageerd op de oproep van Dorpsbelang Wommels om de plannen voor Bogerman 2.0 mee te beoordelen. Na een eerste selectie bleven er twee over waarmee gesproken is. Uiteindelijk viel de keuze op Martina Kooista uit Easterein. Zij gaat namens Dorpsbelang de ingediende plannen mee beoordelen.

Vijf ontwikkelaars leveren half maart hun plannen voor Bogerman 2.0 in bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Door een beoordelingscommissie zullen die plannen op een groot aantal punten worden beoordeeld. Zo zal Dorpsbelang vooral letten op de uitwerking van de uitgangspunten zoals die na gesprekken met dorpelingen en uit een onderzoek zijn vastgesteld. Omdat het gaat om betaalbaar wonen voor jongeren, zal Martina (23) de plannen beoordelen door de ogen van een jongere. Zelf woont Martina nog thuis bij haar ouders, maar zoekt na het afronden van haar HBO studie HRM een huurwoning. Bogerman 2.0 moet betaalbare woningen voor de doelgroep starters opleveren

Fotobijschrift: Martina Kooistra beoordelaar Bogerman 2.0 Foto Henk Bootsma