Multicourt Makkum in een volgende fase

Foto: Ruben van der Velde

MAKKUM - Sinds 2019 is er een groep mensen in Makkum actief om een Multicourt sportplek te realiseren in Makkum. 

Deze groep bestaat uit enkele enthousiaste en betrokken inwoners, een jeugdwerker vanuit het sociaal collectief en beleidsmedewerker vanuit de gemeente Súdwest Fryslân. De beoogde locatie voor deze sport- en ontmoetingsplek is het ‘trapveldje’ op het eind van de Klipperstraat, achter het kaatsveld. Er wordt o.a. gedacht aan een skatebaan, voetbalkooi en kaatsmuur.

“In februari 2020 hebben we hierover een eerste informatieavond georganiseerd in de kantine van VV Makkum,” zegt Ruben van der Velde, één van de initiatiefnemers. “Onze plannen hebben we destijds toegelicht en gevraagd om feedback van de aanwezige belangstellenden. De reacties op onze plannen waren overwegend positief, natuurlijk werden er ook kritische vragen gesteld. Er werd ons gevraagd om ook andere opties te onderzoeken, bijvoorbeeld de oude vuilstort of de ijsbaan.”

Vanwege Corona heeft de uitvoering van de plannen enige vertraging opgelopen, maar achter de schermen heeft men zeker niet stilgezeten. In samenspraak met de gemeente zijn overige locaties onderzoek en is gebleken dat deze opties niet mogelijk zijn, in verband met gepachte grond, onjuist bestemmingsplan of andere toekomstplannen voor de beoogde locatie. Daarom wordt de focus momenteel toch weer gelegd op de oorspronkelijke locatie aan de Klipperstraat. Deze voldoet aan het bestemmingsplan, nl. ‘sport’.

Rubenꓼ “Vanuit het dorp heeft Catrinus van der Meer van Loonbedrijf Van der Meer toegezegd een rol te willen spelen in de aanleg. Natuurlijk staan we open voor andere mensen of bedrijven die hierin iets voor ons kunnen of willen betekenen. We zouden graag met hen samenwerken, zodat we kunnen laten zien dat er vanuit het dorp draagkracht is voor deze ontwikkeling. Mocht u hier belangstelling voor hebben kunt u via de mail contact opnemen met Ruben van der Velde [rubinho89@home.nl] of Paulien Stollmeijer [plien77@hotmail.com].”

“Omdat het aanvragen van subsidies behoorlijk complex en tijdrovend is, hebben we besloten om de samenwerking met een fondsenwerver te zoeken, die ons kan helpen om het benodigde geld samen te brengen. Ook wordt er nog nagedacht over lokale initiatieven om geld te genereren. Eén van de eerstvolgende stappen is het organiseren van een volgende informatieavond, specifiek voor omwonenden. Deze zal in het begin van 2021 worden gepland,” aldus Ruben van der Velde. 

Door: Frans van Egmond/Makkum Nieuws
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden