Nieuwe loopbrug Makkumer Súdwaard in gebruik genomen

Eigen foto

MAKKUM - It Fryske Gea is in september 2021 gestart met de bouw van een nieuwe loopbrug in natuurgebied Makkumer Súdwaard. 

De 80 meter lange brug was door verval niet meer te gebruiken en ontoegankelijk. Op 23 oktober was de nieuwe loopbrug klaar en is officieel in gebruik genomen. Bezoekers kunnen, buiten het broedseizoen, weer volop genieten van het ‘hele rondje’ langs de Makkumer Súdwaard.

Natuurlijk rijkdom

De rietpolders in de Makkumer Súdwaard kleuren in het voorjaar geel van de dotterbloemen. Op veel plekken groeien ook ruigtekruiden zoals koninginnekruid, moerasspirea en moerasmelkdistel. Typische rietvogels als rietzanger, karekiet, snor, waterral en roerdomp broeden hier. Ook watervogels trekken naar het gebied dat in open verbinding staat met het IJsselmeer. Het ondiepe water is perfect als paai- en opgroeigebied voor vissen en bevat veel voedsel als slakjes en insecten. Door de grote aantallen watervogels en vissen trekt het gebied ook roofvogels. De zeearend is hier regelmatig te zien, evenals de visarend en de bruine kiekendief. De laatste broedt in de grote rietvelden die het gebied omsluiten.
Dit project is financieel mede mogelijk gemaakt door: Nationale Postcode Loterij, Stichting Ynnatura, Gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting de Versterking, Ondernemersvereniging Makkum en Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân.

Door: Frans van Egmond/Makkum Nieuws