Oeroude kanonskogel bewijs voor gevechten bij Sytzamastins in Warns

Foto: RAAP Archeologisch Adviesbureau

WARNS - Archeologisch onderzoek bevestigt dat er vroeger is gevochten bij de Sytzamastins yn Warns. 

Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de stins, die aan het eind van de vijftiende eeuw het strijdtoneel was van ruziënde Schieringers en Vetkopers. "Er is hier ook echt gevochten, daar hebben we ook aanwijzingen van gevonden. Meteen op de eerste dag vonden we al een grote kanonskogel van steen", zegt archeoloog Janneke Hielkema van RAAP Archeologisch Adviesbureau.

Aangenomen wordt dat de strijd ging tussen Jelmer Ottes Sytzama, die samen met zijn vrouw Ats Bonningha de stins bewoonde, en Douwe Geales Galema. Toen Galema rond 1490 ook een stins liet bouwen, ontstond er ruzie.

Sytzama was een Schieringer, Galema een Vetkoper. Terwijl Sytzama bij familie in Sneek was, opende Galema de aanval. "De Galema's dachten dat het dan makkelijker zou gaan, maar Ats Bonningha hield moedig stand tot de hulptroepen uit Sneek kwamen. Toch hebben ze uiteindelijk de strijd verloren", vertelt Hielkema.

Met de grond gelijk gemaakt

Jelmer Ottes Sytzama werd op de terugreis gevangen genomen door de Galema's en Bonningha zou hem alleen levend terugzien als ze zich zou overgeven. Hierna is de stins met de grond gelijk gemaakt, waardoor niemand meer wist waar die nu precies heeft gestaan. Het verhaal van de stins was wel goed bekend bij historici. In oude documenten is in detail beschreven wat er die dag is gebeurd. Nu komt daar eindelijk ook tastbaar bewijs van uit de grond.

Rondweg

Omdat er plannen zijn voor een rondweg bij Warns, is er een aantal boringen gedaan om te zien of er archeologische vondsten in de grond zitten. Zo kwamen Hielkema en haar collega's erachter dat dit inderdaad de plek is waar de stins heeft gestaan. Nu wordt de grond volledig doorzocht naar verdere restanten van die tijd. Daarna zal er weinig meer terug te zien zijn: de rondweg, die in de herfst van 2022 klaar moet zijn, komt precies over de oude locatie van de stins heen.