Ontwerp Marktverordening gemeente Súdwest-Fryslân

Foto van de kraam van de familie Van der Wal, die inmiddels niet meer op de markt van Sneek staat
Archief foto Henk van der Veer

SNEEK- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 5 juli 2022 ingestemd met de “Marktverordening gemeente Súdwest-Fryslân”. De gemeente en de marktondernemers willen, meer dan nu mogelijk is, sturen op het verhogen van de kwaliteit van de markt. Een update van de huidige verordening is daarom nodig.

Verouderde verordening

De huidige marktverordening dateert uit 2012 en bevatte onder andere regels op basis van verouderde wetgeving. De “Marktverordening gemeente Súdwest-Fryslân” beschrijft vernieuwde vergunningsregels op basis van nieuwe wetgeving, nieuwe inzichten en nieuwe behoeften in een veranderende markt.

Wat is er nieuw?

De looptijd van de vergunningen is aangepast naar maximaal 10 jaar;

De wachtlijst en de anciënniteitslijst (Het aantal jaar dat men een vergunning heeft, bepaalt de plaats binnen de rangorde. Hoe hoger een lid in anciënniteit is, des te meer privileges hij of zij heeft, red.) komen te vervallen;

Nieuwe vergunningen kunnen door selectie of door loting worden verleend.

Reageren?

De verordening ligt vanaf 1 augustus 2022 tot en met 12 september 2022 ter inzage bij de balie in het gemeentehuis, Marktstraat 8 in Sneek. De marktverordening is bovendien te lezen via deze link. Mocht je willen reageren, doet dit dan voor de uiterste datum van 12 september via info@sudwestfryslan.nl of een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek.

Na deze periode zal de gemeenteraad de verordening definitief vaststellen.