Politie en jongerenwerk hebben goed gesprek met "lastige" jeugd in Hindeloopen

Foto: Politie Bolsward-Koudum e.o.

HINDELOOPEN - De laatste tijd kwamen er bij de politie meerdere klachten binnen over de jeugd in Hindeloopen. Met name het gedrag van de jeugd bij de haveningang werd als overlast ervaren.

Hierbij werd vooral genoemd het springen vanaf de steiger bij de havenmond en het onheus bejegenen en "wegjagen" van binnenkomende gasten. Het springen vanaf de steiger werd als gevaarlijk beschouwd.
De politie heeft samen met een jongerenwerker van de gemeente Súdwest Fryslân een bezoek gebracht aan de jongeren bij de havenmond en het aldaar gelegen strandje. Hierbij werd op een zeer positieve manier van gedachten gewisseld.

Door de jongeren werd aangegeven graag een alternatief te willen zoals bijv een  duikplank buiten de vaargeul, trampoline of volleybalveldje. De jongerenwerker is nu in contact met een aantal jeugdigen en hun ouders om te zoeken naar alternatieven. De gemeente heeft diverse leuke attracties ter beschikking voor de jongeren.

Wat door de politie duidelijk werd uitgesproken: de haveningang en vaargeul is verboden gebied !!  Dit is reeds lange tijd verboden gezien de gevaarzetting en hierop zal gehandhaafd worden. Tevens moet het beledigen en wegjagen van toeristen stoppen. Als de jongeren zich hier aan houden dan wacht hun een mooie veilige zomer.Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden