Rabobanken in Friesland zetten zich in voor het versterken van clubs en verenigingen

SNEEK- Clubs en verenigingen in Friesland vervullen een belangrijke rol in de lokale samenleving. Ze zijn er voor iedereen en dragen zo bij aan welzijn, zorgen voor verbondenheid en bieden sociale contacten. Rabobank vindt dat iedereen een club verdient. Vanaf 6 september start het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport daarom weer. Een initiatief dat clubs en verenigingen een boost geeft doordat zij stemmen kunnen werven voor het realiseren van doelen en projecten die de club én de buurt sterker en beter maken. De Rabobanken in Friesland stellen hun kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die doelen te helpen verwezenlijken.

Campagne voeren

Met Rabo ClubSupport investeert de bank al jaren in het verenigingsleven. Clubs en verenigingen uit Friesland die deelnemen, voeren campagne voor hun doelen en projecten, zoals het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis, gezond voedsel in de kantine of een (voor)leesclub voor senioren. Leden van de Rabobank kunnen vervolgens stemmen op initiatieven die zij een warm hart toedragen. Stemmen gaat eenvoudig via de Rabo App of Rabo Internetbankieren. Leden die niet digitaal actief zijn, krijgen een mail of brief met hun stemcode.

Versterken van het club- en verenigingsleven

Clubs en verenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie maar hebben het door corona moeilijk gehad. Ledenaantallen zijn teruggelopen evenals de inkomsten. “Nederland is kampioen verenigen. Clubs en verenigingen bieden ons een plek waar je altijd welkom bent en jezelf kan zijn,” vertelt Renate Venema, directeur Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland. “Door corona hebben ze die functie lang niet kunnen vervullen. Daarom willen we hen juist nu weer goed op weg helpen en een steuntje in de rug geven. Dat doen we met onze kennis, ons netwerk en Rabo ClubSupport.”

Impact

In 2020 hebben in Friesland 1386 verenigingen/stichtingen deelgenomen aan Rabo ClubSupport en is 580.00 euro verdeeld onder deze clubs. “We verwachten dit jaar een nog hogere deelname want we merken dat de actie steeds meer bekendheid krijgt.”

Inschrijving gestart

Clubs en verenigingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging van Rabobank om zich in te schrijven voor Rabo ClubSupport 2021. Ook start er een landelijke campagne waaraan sporters van TeamNL en artiesten van het collectief Kunstbende deelnemen. Verenigingen en stichtingen kunnen zich vanaf 6 tot en met 27 september aanmelden. De stemperiode voor Rabobank leden start op 4 oktober en rond half november worden alle clubs bekendgemaakt die mogen rekenen op ondersteuning van de bank.

Clubs die geen uitnodiging hebben ontvangen maar die wel willen deelnemen, kunnen een mail sturen naar communicatie.frl@rabobank.nl.

Meer informatie over Rabo ClubSupport vind je op www.rabo-clubsupport.nl.