Rekenkamer geeft een positief rapport af over de subsidieverlening binnen de gemeente

Foto Henk van der Veer

SNEEK- De Rekenkamer van Súdwest-Fryslân heeft onderzoek gedaan naar de subsidieverlening in de gemeente. Het rapport is op 11 januari gepresenteerd en openbaar gemaakt. De Rekenkamer is opvallend positief over het proces van subsidieverlening. De administratie voldoet ruimschoots, de gemeente heeft inzicht en de raad wordt goed geïnformeerd. Aanbevolen wordt wel om bij het jaarlijkse overzicht in te gaan op het effect van een subsidieregeling.

 

Op orde

Jaarlijks wordt er circa 14,5 miljoen euro aan subsidie verstrekt door de gemeente. En er komen jaarlijks 500 tot 700 aanvragen binnen. De administraties zijn onderzocht, maar er is ook een aantal casestudies uitgevoerd. Zo is de subsidieverlening voor stichting HCW de Tiid, VVV Waterland, Advendo Korpsen Sneek en de stichting Kom nei Wommels onderzocht. De gemeente heeft het goed onder controle. Ook de verordening en de subsidieregelingen zijn op orde.

Het onderzoek is mede uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad. Na een vorig rekenkameronderzoek is de informatievoorziening voor de raad verbeterd. De raad wordt nu actief geïnformeerd door het college over de subsidies die zijn verstrekt.

De keuze voor aan welk doel of aan welke organisatie subsidie wordt verleend is niet onderzocht. Dat is een politieke keuze van het college en de gemeenteraad. Wel stelt het college subsidieregelingen op. Daarin kunnen voorwaarden worden gesteld aan de organisatie die subsidie ontvangt. Zo kan het college bijvoorbeeld de subsidieverlening voor peuteropvang weigeren wanneer een evenwichtige spreiding van voorzieningen naar het oordeel van het college onvoldoende is gewaarborgd.

Hardheidsclausule

In 2020 en 2021, tijdens de coronacrisis, besluit het college om de hardheidsclausule toe te passen in die gevallen waarbij het uitvoeren van het vastgestelde beleid leidt tot onredelijkheid in verband met corona. Normaliter wordt de subsidie (mede) gebaseerd op de uitgevoerde activiteiten in het voorgaande jaar. Door de coronacrisis konden echter veel activiteiten geen doorgang vinden. Met het toepassen van de hardheidsclausule kan de subsidie voor 2021 en 2022 gebaseerd worden op het subsidiebedrag van 2020, ongeacht de uitgevoerde activiteiten.

De Rekenkamer heeft ook getoetst hoe gemakkelijk het is om een aanvraag te doen, door zelf een subsidie aan te vragen. Deze test verliep gemakkelijk. De conclusie hierbij is, dat het digitaal aanvragen van een subsidie eenvoudig en snel is.