Sociëteit Eendragt viert 200-jarig bestaan bescheiden

MAKKUM - Een uitgebreid diner, een receptie met genodigden, kortom: een groot feest hadden de heren van Sociëteit Eendragt in gedachten. Het kon niet en het mocht niet, maar een 200-jarig jubileum laat je niet zomaar voorbij gaan. 

In oktober 1820 werd deze vereniging opgericht door, volgens de website, “een mengeling van fabrikanten, kooplui, reders en schippers.” En nog steeds vormen ze een gemêleerd gezelschap, de leden van de sociëteit.

Een beperkt deel van hen kwam op vrijdag 23 oktober bijeen om de markering van het jubileum bij te wonen. Een groot [maar volgens sommigen niet groot genoeg] spandoek met daarop ‘Sociëteit Eendragt 200 jier’ werd aan de gevel van Hotel Restaurant De Prins bevestigd. Met gevaar voor eigen leven kreeg Albert van der Woude het uiteindelijk voor elkaar het doek zo recht te trekken dat het van afstand leesbaar is.

Uiteraard moest hierop – en natuurlijk ook op het jubileum – gedronken worden en het oudste lid van de sociëteit, Rob Genee, viel de eer te beurt de eerste toast uit te brengen. Uit zijn woorden klonk verbazing en ontzag, maar ook realiteitszin: “We binne hjir om it 200 jierrich bestean fan de Sociëteit Eendragt te fieren. 200 Jier minsken, it is wat! Noch 50 jier mear en we binne der allegear net mear. Proost!” Na deze openingswoorden volgden er al snel meer verhalen en anekdotes.

In tijden zonder pandemie komen de heren elke woensdagavond in De Prins bij elkaar om de toestand in de wereld te bespreken en beschouwen. Tradities worden in ere gehouden: net als in 1820 kunnen alleen heren lid worden. Maar wanneer er bridge- of andere toernooien zijn mogen de vrouwelijke wederhelften ook meedoen.

Ook de benoeming van het bestuur gaat nog op dezelfde manier als weleer. De huidige voorzitter, Arend Poog, zet uiteen dat het bestuur uit vier leden bestaat. Iemand wordt gekozen als thesaurier, een jaar later word je secretaris, nog een jaar later commissaris en tenslotte president-directeur. De ambtstermijn is telkens één jaar, maar Corona beïnvloedt zelfs zulke oude tradities: Poog is nu al anderhalf jaar president-directeur, omdat er geen vergadering mocht worden gehouden en er dus ook geen verkiezing kon plaatsvinden.

Als je 200 jaar bent mag je ervan dromen koninklijk te worden. Namens de sociëteit is Albert van der Woude dan ook hard aan het werk om koninklijke erkenning te krijgen. Ook wordt er gewerkt aan een jubileumboek. Het plan is om dit boek tijdens de uitgestelde receptie te presenteren. Maar wanneer dat wordt, dat weten zelfs de meest ingewijden niet.

Door: Sjoukje Steinhovden/Makkum Nieuws
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden