Start tweejarige pilot in gemeente Súdwest-Fryslân voor meer weidevogels

Archieffoto gemeente SWF

TJERKWERD- De gemeente Súdwest-Fryslân en weidevogelcollectief Súdwestkust beginnen een tweejarige pilot in Tjerkwerd om het aantal weidevogels in dit gebied te verhogen. Voor deze pilot haalt de gemeente vier zieke bomen weg waar vaak roofvogels in zitten. Roofvogels zijn een gevaar voor jonge weidevogels.

Botes Paradys in Tjerkwerd is een van de meest waardevolle weidevogelgebieden van Súdwest-Fryslân. Toch ziet weidevogelcollectief Súdwestkust nog wel ruimte voor verbetering. Roofvogels gebruiken de hoge bomen tussen de Trekweg en Botes Paradys als uitkijkpost. Dit laat onderzoek van het weidevogelcollectief zien. Het collectief vroeg daarom de gemeente om vier essen weg te halen. Ze hopen dat daarmee meer kuikens overleven én dat het biologisch beheerde weiland aan de andere kant van de weg ook aantrekkelijk wordt voor weidevogels.

De gemeente overlegde met dorpsbelang Tjerkwerd, provincie Fryslân, Bomenbeschermgroep Bolsward en Landschapsbeheer Friesland. “Greidefûgels binne belangryk foar it lânskip yn Súdwest-Fryslân en drage by oan in rike biodiversiteit. Dit is in moaie pilot om te sjen oft wy sa it oantal greidefûgels yn Botes Paradys groeie litte kinne,” geeft wethouder Henk de Boer aan. “De kommende twa jierren hâldt it greidefûgelkollektyf mei ús as gemeente by oft der yndied mear greidefûgels yn it gebiet komme.”

De essen waar het om gaat, zijn aangetast door een schimmel (essentaksterfte). De bomen zouden binnen een aantal jaar worden gekapt. Nu haalt de gemeente de bomen deze maand al weg en zorgt op een andere plek dit najaar voor vier nieuwe bomen.