KOUDUM - Geen versierde optocht, geen grote vrijmarkt, maar wel een lieve, kleine vrijmarkt en zowaar ook wat actie in Koudum op Koningsdag. 

Dat was zelfs de provinciale omroep niet ontgaan. Omrop Fryslân was vanmorgen op tal van plekken in Friesland waar Oranjeverenigingen ondanks alle beperkende maatregelen toch iets van Koningsdag probeerden te maken. Daarom was verslaggeefster Johanna Brinkman met een cameraman ook in Koudum om vast te leggen hoe de Oranjevereniging van Koudum daarin geslaagd is. Ze werd onthaald door zes mensen van de Oranjevereniging, in blauwe jasjes met achterop in het oranje ‘Oranjevereniging Koudum’. De zes stonden klaar met grote borden met allemaal versierde hartjes.

De Oranjevereniging wilde per se iets organiseren, al was al gauw duidelijk dat het door de coronamaatregelen heel anders moest dan anders. Rick Meijer, één van de bestuursleden van de Oranjevereniging legt de verslaggeefster eerst uit hoe Koningsdag er normaal uit zou zien:” Gewoanwei begjinne we moarns mei in optocht foar de bern, daarna hebben we bij dorpshuis De Klink muzyk en iterij, dat is altyd in gesellige dei. Mar dat kin no net.” Toch heeft de Oranjevereniging ook dit jaar wat bedacht. De bestuursleden hebben op Koningsdag harten rondgebracht bij verzorgingshuis De Finke als verrassing voor de bewoners. De houten harten zijn gemaakt bij de dagbesteding Corriente en kinderen van basisschool De Klimbeam in Koudum hebben deze versierd. De harten zijn vervolgens als een kleurrijke collage op een groot bord geplakt.

Deze hartenactie heeft de Oranjevereniging bedacht naar aanleiding van de nieuwbouw van verzorgingshuis De Finke. Daar zijn dit jaar vijf kleinschalige zorgvilla’s opgeleverd. “Wy wolle graach de ferbining tusken jong en âld, dat is belangryk”, zegt de Oranjevereniging. Daarom worden de harten, gemaakt door kinderen, opgehangen in de centrale hallen van de woningen van de ouderen. “Als een hart onder de riem,” is de boodschap van jongeren naar ouderen toe die erachter zit. “Want we moatte mekoar steune.” En dat concludeert de verslaggeefster van Omrop Fryslân dan ek: “Jim besykje yn Koudum mei syn allen wat foar mekoar te dwaan.”

Naast de hartenactie is er meer op Koningsdag in Koudum: zo bekijkt de Oranjevereniging in Koudum ook tuinen die speciaal voor Koningsdag versierd zijn. Voor de mooist versierde tuinen zijn prijzen beschikbaar, zoals toegangskaarten voor Sybrandy’s Speelpark en bonnen van boekhandel Muizelaar. Daarnaast beoordeelt de Oranjevereniging kleurplaten die de allerkleinsten hebben ingekleurd en waarmee ook prijzen te winnen zijn. Verder is er op Koningsdag in Koudum een bier- en wijnproefwedstrijd, georganiseerd door Dorpshuis De Klink. De Klink heeft de dag vóór Koningsdag bier- en wijnpakketten bij de deelnemers thuis gebracht, zodat mensen thuis kunnen raden welke soort bier of wijn het is.