Vergroten waterafvoer bij Den Oever

Foto: De Nieuwe Afsluitdijk

DEN OEVER - Als de Waddenzee lager staat dan het IJsselmeer wordt overtollig water uit het IJsselmeer afgevoerd door de spuisluizen in de Afsluitdijk. 

De stijging van de zeespiegel belemmerd dat zogenoemde spuien en daarnaast neemt de aanvoer van water uit rivieren en omliggende gebieden naar het IJsselmeer toe. Er moet dus meer water worden afgevoerd dan de huidige spuisluizen aankunnen.

Daarom worden de constructie van de bestaande spuisluizen in Kornwerderzand en Den Oever versterkt door in elke spuikoker de schuiven en de aandrijving te vervangen. Daarnaast worden twee extra spuisluizen en twee gemalen in de tusseneilanden van het sluiscomplex bij Den Oever gebouwd. Alle werkzaamheden zijn gestart in 2019.

Bij hoogwater op de Waddenzee en bij een harde noordwestenwind zijn de spuisluizen niet te gebruiken. Om dan toch water af te kunnen voeren, worden in Den Oever ook twee grote gemalen met elk drie pompen gemaakt, waardoor tegen de zwaartekracht in kan worden gewerkt. Bij alle weersomstandigheden kunnen dan grote hoeveelheden water worden afgevoerd, want de gemalen hebben samen een capaciteit van 235 kubieke meter water per seconde.

De gemalen zijn visvriendelijk en energiezuinig. Zo zal de energie die de spuisluizen en de omvangrijke nieuwe pompen bij Den Oever gebruiken, worden opgewekt met zonne-energie op en rond de Afsluitdijk. Om het energieverbruik nog verder te beperken, is het uitgangspunt: ‘Alleen spuien als het kan en pompen als het moet.’

Door: Frans van Egmond/Makkum Nieuws