Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied II Súdwest-Fryslân ter inzage

SNEEK- De bestemmingsplannen voor het buitengebied van de voormalige gemeenten Bolsward, Boarnsterhim (deels), Littenseradiel (deels) en Wymbritseradiel worden samengevoegd in één bestemmingsplan. Inwoners en ondernemers worden daarbij van harte uitgenodigd om mee te praten. In 2017 werden de bestemmingsplannen van de voormalige gemeenten Nijefurd, Sneek en Wûnseradiel al bijgewerkt tot het bestemmingsplan Buitengebied I.

Bauke Dam, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, vindt het belangrijk dat inwoners hierbij betrokken worden: “Een prettige leefomgeving creëer je samen. Als we dan het bestemmingsplan herzien, dan vinden we het belangrijk om de inwoners en ondernemers daarbij te betrekken.”

Van vier naar één bestemmingsplan

Het voordeel van het actualiseren van het bestemmingsplan is dat de nieuwe versie straks gemakkelijker te raadplegen en toe te passen is voor de inwoners en ondernemers. De huidige bestemmingsplannen, vier in totaal, zijn nu niet digitaal inzichtelijk. Straks moet er één bestemmingsplan Buitengebied II liggen, welke digitaal te raadplegen is.

“Eén plan met duidelijke richtlijnen en regels maakt het een stuk eenvoudiger voor de burger, dan vier losse bestemmingsplannen. We hebben het voorbeeld van het bestemmingsplan Buitengebied I, dat in 2017 werd vastgesteld. Dat plan functioneert goed en maakt dat we nu ook het plan voor het overige buitengebied willen opmaken”, aldus wethouder Dam.

Inloopbijeenkomsten voor inwoners

In de eerste week van september staan vier inloopbijeenkomsten gepland. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen inwoners en ondernemers het voorontwerp bestemmingsplan inzien, vragen stellen en een reactie achterlaten.

De inloopbijeenkomsten vinden plaats op:

· Maandag 5 september 13:00-16:00 - It Heechhûs, Heeg

· Dinsdag 6 september 13:00-16:00 – It Dielshûs, Wommels

· Woensdag 7 september 13:00-16:00 – De Mande, Nijland

· Donderdag 8 september 13:00-16:00 – Ús Gebou, Gau

Het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied II ligt van 2 september 2022 tot 13 oktober 2022 ter inzage.