Werkzaamheden Poelspead in Koudum duren langer dan gepland

Foto: Koudum.nl

KOUDUM - De werkzaamheden bij het Poelspaed, het fietspad vanaf Galamadammen langs de Morra naar het Jan Broerskanaal, duren langer dan aanvankelijk gepland was. 

Het fietspad zou oorspronkelijk afgesloten zijn van eind januari tot en met eind mei. In opdracht van het Wetterskip Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân is daar langs de Morra gewerkt aan de waterkering. Tegelijkertijd wordt er een nieuw fietspad aangelegd. Weersomstandigheden hebben gezorgd voor vertraging in de uitvoering van deze werkzaamheden.

De vorst- en sneeuwperiode in februari vertraagde het werk, maar ook de afgelopen natte periode werkte vertraging in de hand. Nadat in januari langs het fietspad een werkpad van stalen rijplaten is aangelegd, werden eerst de oude betonplaten van het fietspad verwijderd. In februari is er grond aangevoerd om de waterkering een dertig centimeter op te hogen. Daarna is op diverse plekken langs de Morra stortsteen aangevuld om de walkant te beschermen. Vervolgens is er een nieuw fietspad aangelegd op dezelfde plek als waar het oude fietspad liep, alleen een stukje breder.

Dat nieuwe fietspad moet op één punt nog afgemaakt worden, namelijk op de kruising van het fietspad en het tijdelijke werkpad. Daarvoor moeten de laatste werkzaamheden met zwaar materieel eerst helemaal klaar zijn. Dit om te voorkomen dat graafmachines en vrachtwagens het nieuwe fietspad weer vernielen. Ook moeten nu de zijkanten van het fietspad nog afgewerkt worden, om te voorkomen dat fietsers een smak maken als ze met hun wiel net naast het pad terecht zouden komen. De verwachting is dat de werkzaamheden nu uiterlijk 1 juli klaar zijn en dat het fietspad dan weer gebruikt kan worden.