Wilde bloemenzee vanaf de Afsluitdijk tot voorbij Joure

KORNWERDERZAND - Het plan ligt al een paar maanden op tafel, maar de uitvoering moest worden uitgesteld vanwege Corona. 

Nu gaat de Honey Highway echter écht van start. Windpark Fryslân en haar samenwerkingspartners zaaien miljoenen streekeigen, wilde bloemen in de bermen langs de A7 in en creëren daarmee een blijvend paradijs voor bijen.

De natuurzaden zijn afkomstig uit ongeveer honderd natuurgebieden in Nederland. Rijkswaterstaat Noord-Nederland heeft zo’n Honey Highway eerder succesvol aangelegd en zorgt voor een maaibeleid om de bloemenzee te onderhouden. Windpark Fryslân ondersteunt dit mooie initiatief samen met bouwconsortium Zuiderzeewind, Visser & Smit Hanab, TenneT en Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Anne de Groot, projectdirecteur Windpark Fryslân is laaiend enthousiast. “De komende zomer ontstaat hier een bloemenzee met een oppervlakte van maar liefst 35.000 m². De nectar en stuifmeel van deze bloemen gaan voor een periode van circa vijf jaar voedsel leveren aan bijen, hommels en andere insecten. We vinden het een mooie kans om tijdens de bouw van het windpark op deze manier bij te dragen aan het behoud van bijen en andere insecten in Nederland.”

Zijn elan wordt gedeeld door Tom Dohmen en Michel Molema, projectmanagers van Visser & Smit Hanab: ‘We werken van harte mee aan dit duurzame project door circa twaalf kilometer berm in te zaaien met inheemse, meerjarige bloemen,” zeggen zij. “We werken langs de A7 vanaf de Afsluitdijk Zurich tot voorbij Joure.” En Ed van Moolenbroek, programmaleider Duurzaam op Land TenneT, vult aan: “Met andere infrastructuurbeheerders hebben we afgesproken om meer oog te hebben voor natuur en omgeving. Dit is een mooie gelegenheid om deze ‘infranatuur’ te realiseren en voor ons een stimulans om daar in het netwerk oog voor te hebben.”

Honey Highway is een initiatief van Deborah Post, biologisch-dynamisch imker. Haar achterliggende gedachte is iets doen om bijen en andere insecten te behouden en terug te brengen in de landbouw en mooie Nederlandse landschappen. “Door de bermen te zaaien met veertig, vijftig soorten wilde bloemenzaden, creëren we een blijvend paradijs voor bijen en andere insecten.”

Item met dank aan Frans van Egmond/Makkum Nieuws
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden